Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Εκπαίδευση στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων και ποτών. Απόκτηση πιστοποιητικού από τον ΕΦΕΤ

Η νέα υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 2718/Τ.Β/8/10/12 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ) μας υποχρεώνει όλους ,ιδιοκτήτες και προσωπικό, να αποκτήσουμε πιστοποιητικό εκπαίδευσης με θέμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 21.  

Η έναρξη εφαρμογής της αναφερόμενης διάταξης είναι 23/10/12 και δόθηκε μεταβατικό στάδιο 6 μηνών.   Οπότε από 23/4/2013 είμαστε υποχρεωμένοι στο φάκελο προσωπικού να υπάρχουν:  

1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

4) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ  

Στο πλαίσιο αυτό η ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ θέλοντας να συμβάλει και να δώσει λύσεις σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΗΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, για ιδιοκτήτες και προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών. 

Για πληροφορίες στα γραφεία του Επιμελητηρίου Βοιωτίας στην Θήβα  Δίρκης 20, από 10:00- 13:00 κάθε μέρα (Δευτέρα-Παρασκευή) ή στο τηλ: 6978007275 

Μπορείτε να μας στείλετε την αιτησή σας με φαξ στο : 22620-81044 

ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ ΤΗΣ ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ