Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων

Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί την 5η Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή ώρα 11.00 στο Δημοτικό Κατάστημα.  

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:  

-Γνωμοδότηση για καθορισμό δημοτικών κοινόχρηστων χώρων , των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για την επιβολή τελών για το 2013.  

-Διαβιβαστικό αιτήματος τροποποίησης σχεδίου πόλης Δαύλειας προς εξέταση.  

-Εξέταση αιτήματος Κορογιάννου Κων/νου περί χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής του επί της οδού Θεσσαλονίκης 27β ή απαγόρευση στάθμευσης.  

-Γνωμοδότηση επί της καταγγελίας δημοτών για υπάρχουσα υπερυψωμένη κατασκευή με τζάμι επί της οδού Καραγιανοπούλου. 

-Προέγκριση ΄Ιδρυσης Καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας)» του κ. Βόγγλη Ιωάννη του Γεωργίου.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ