Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Η ΕΑΒ στο Διεθνές συνέδριο Exposec - Defenseworld 2013

Τη συμβολή της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ) στην οικονομική ανάπτυξη, τη δυναμική της εταιρείας αλλά και τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει παρουσίασε ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Κυριάκος Λινάκης σε ομιλία του στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου για θέματα Ασφάλειας & Άμυνας Exposec–Defenseworld 2013.  

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΕΑΒ, η εταιρεία ‘απαντά’ στα εθνικά ζητούμενα για ανάπτυξη, μέσα από την:  

1. Εξασφάλιση φόρτου εργασιών. Ο κύκλος εργασιών της ΕΑΒ διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια στα επίπεδα των 130-150 εκ. ευρώ ετησίως ενώ το συνολικό προς εκτέλεση έργο από υπογεγραμμένες συμβάσεις (backlog) ανέρχεται σήμερα στα 700 εκ. ευρώ.  

2. Ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας. Μέσα από την εφαρμογή μίας δυναμικής πολιτικής εξωστρέφειας η ΕΑΒ πέτυχε να αναδειχθεί σε σημαντικό εξαγωγικό φορέα σημειώνοντας αύξηση των πωλήσεων προς το εξωτερικό που ανήλθαν σε 31,7% επί του συνολικού κύκλου εργασιών το 2009, 41,2% το 2010 και 43,4% το 2012. Επιπλέον, από το συνολικό προς εκτέλεση έργο από υπογεγραμμένες συμβάσεις, 315 εκ. ευρώ (ποσοστό 45%) αφορούν την εγχώρια αγορά και 385 εκ. ευρώ (ποσοστό 55%) αφορούν τη διεθνή αγορά. 

3. Διασφάλιση θέσεων εργασίας. Η ΕΑΒ διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας των 1.440 εργαζομένων της ενώ έχει αιτηθεί 300 τουλάχιστον προσλήψεων αποκλειστικά τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ανειλημμένου έργου. 

4. Έμφαση σε τομείς όπως η Έρευνα & Ανάπτυξη με τη συμμετοχή της ΕΑΒ σε σειρά σημαντικών προγραμμάτων όπως τα Προγράμματα nEUROn και Clean Sky και τα ερευνητικά έργα ASPIS & TALOS. 

5. Οικονομική εξυγίανση. Η εταιρεία καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες στην κατεύθυνση της οικονομικής εξυγίανσης και υπάρχουν ορατά δείγματα βελτιούμενων δεικτών καθώς στη χρήση 2011:  

- Υπήρξε μείωση των ελαστικών λειτουργικών δαπανών της τάξεως του 25%.
- Σημειώθηκε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας κατά 40%.
- Σημειώθηκε αύξηση του θετικού λειτουργικού αποτελέσματος προ αποσβέσεων (EBITDA) έναντι του 2010. 

Παράλληλα ο Κος Λινάκης αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΑΒ ως αποτέλεσμα του εξαιρετικά δυσμενούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος λόγω της δημοσιονομικής κρίσης με κυριότερο τη δραματική συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σε ποσοστό 45%, από 2.624 άτομα στα τέλη 2008 σε 1.440 άτομα σήμερα. 
 Η εταιρεία συμμετείχε στο Συνέδριο και σε εκθεσιακό επίπεδο. 

Στο περίπτερο της ΕΑΒ οι επισκέπτες της Exposec είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν τόσο γενικά για τις δραστηριότητες της εταιρείας όσο και, πιο ειδικά, για το πολύπλευρο έργο της Διεύθυνσης Μελετών, Έρευνας, Σχεδίασης & Ανάπτυξης που διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών εξειδικευμένων στην ασφάλεια (Homeland security) όπως συστήματα επιτήρησης συνόρων και δημοσίων μέσων μεταφοράς, εποπτείας και ασφάλειας ακτογραμμών και λιμένων, επίγεια και δορυφορικά Επικοινωνιακά Δίκτυα για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων, φωνής και εικόνων προσφέροντας υπηρεσίες σε 24ωρη βάση κ.λπ.