Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Δίμηνη παράταση στα ΚΗΦΗ! Και στις συμβάσεις των εργαζομένων σε αυτά….

Μέχρι το τέλος Ιουλίου παρατείνει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών το πρόγραμμα των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), παράλληλα και τις συμβάσεις των εργαζομένων σε αυτά.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ενόψει της υλοποίησης του νέου κύκλου του προγράμματος ΚΗΦΗ και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), προβλέφθηκε η παράταση των συμβάσεων προσωπικού των φορέων των ΟΤΑ, που απασχολούνται στα κέντρα αυτά, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι παρεχόμενες υπηρεσίες, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των φορέων στο νέο κύκλο του προγράμματος, ενώ σημειώνεται πως μετά την λήξη του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των αναδόχων του νέου κύκλου, με την υποβολή σχετικού αιτήματος έγκρισης ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων του προσωπικού, με τήρηση της διαδικασίας του προγραμματισμού προσλήψεων.