Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

ANABOΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝΘΕΜΑ : Αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης του   Δημοτικού Συμβουλίου για την 1η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.
                    

            Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για την 1η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναβάλλεται.
           Προς τούτο συντρέχουν ιδιαίτερα εξαιρετικοί λόγοι,  σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 3 του Κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου,  και συγκεκριμένα η προκήρυξη δημοψηφίσματος για τις 5 Ιουλίου 2015 και η προεκλογική περίοδος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας, που δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη πραγματοποίηση του δημοτικού συμβουλίου.
        
                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                    ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                 

                                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ     

Δεν υπάρχουν σχόλια: