Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας Γραφείου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου ΘηβαίωνΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας Γραφείου Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων


Σχετικά με τη λειτουργία του Γραφείου του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας για το κοινό : Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή   από 10:00  έως 12:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2262350680
Φαξ: 2262350609
Διεύθυνση: Δημαρχείο, Κύπρου 3, 32200 Θήβα

Δεν υπάρχουν σχόλια: