Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Παρουσίαση καλών πρακτικών Δήμου Θηβαίων σε θέματα ισότητας των φύλωνΘήβα  13/7/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσίαση καλών πρακτικών Δήμου Θηβαίων σε θέματα ισότητας των φύλων

Τις δράσεις ισότητας των φύλων και ανάπτυξης του Δήμου Θηβαίων παρουσίασε ο Αντιδήμαρχος  κ. Σπύρος Κίτσος, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Θηβαίων κ. Σπύρου Νικολάου, σε σχετική ημερίδα που διοργανώθηκε στη Λάρισα, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, από την ανάδοχο εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο : “Εξειδίκευση του πρότυπου συστήματος ένταξης της ισότητας των φύλων ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών και τοπικών προγραμμάτων ισότητας των φύλων στις περιφέρειες και τους δήμους των αποκεντρωμένων διοικήσεων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας”

Ο κ. Κίτσος αναφέρθηκε στην εισήγησή του στις καλές πρακτικές που έχει αναπτύξει ο Δήμος Θηβαίων  και τα εργαλεία προώθησης της ισότητας που χρησιμοποιεί. Ειδικότερα, μίλησε για :

·         Την υπογραφή της “Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες” που υπέγραψε ο Δήμος το Νοέμβριο του 2011, αναλαμβάνοντας δημόσια δέσμευση για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ένταξη της ισότητας στις πολιτικές του Δήμου.

·         Τη σύσταση και λειτουργία στο Δήμο  Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
·         To Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων που ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14/5/2013 (έργο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013") και το οποίο παρέχει δωρεών υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης (κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής) τηρώντας το απόρρητο της συμβουλευτικής.
·         Τη δημιουργία ειδικού χώρου (http://sumvouleutikothivas.blogspot.gr/) στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων (www.thiva.gr) για την παροχή ενημέρωσης σε θέματα ισότητας των Φύλων
·         Τις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης και των ομάδων στόχων σε θέματα ισότητας, καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, με αφορμή παγκόσμιες ημέρες (8 Μαρτίου "Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 25 Νοεμβρίου "Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών”
·         Την παρουσίαση τηλεοπτικού σποτ από τα τοπικά και τα εθνικής εμβέλειας  ΜΜΕ για ενημέρωση του κοινού για θέματα ισότητας φύλων
·         Τη συνεργασία με την ΓΓΙΦ  για τη διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και θέματα ισότητας.
·         Τη στενή συνεργασία με ΜΚΟ και γυναικείους Συλλόγους του Δήμου που δραστηριοποιούνται σε θέματα Ισότητας των Φύλων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και την πραγματοποίηση κοινών δράσεων.
·         Τη συνεργασία με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές για ενημερωτικές καμπάνιες που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων – λυκείων
·         Τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Την ημερίδα παρακολούθησαν επίσης η υπεύθυνη του έργου για τον Δήμο Θηβαίων κα Παπαθανασίου Χαρά, η κα Μαρία Φουστανελά από το τμήμα Προγραμματισμού του  Δήμου Θηβαίων καθώς και η κοινωνιολόγος του Κέντρου κα Χαρούλα Κυριακάκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: