Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Δωρεάν Προληπτικές Εξετάσεις
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
      

    Στα πλαίσια των προγραμμάτων πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου, που υλοποιούνται από τη Δημοτική  Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων δια του Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής & Δημόσιας Υγείας, για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο έτους 2015 πραγματοποιήθηκαν οι εξής  δράσεις:

Μαστογραφία
1) 13-10-2015
2) 26-10-2015
3) 10-11-2015
4) 16-11-2015
5) Στις  20-11-2015 πραγματοποιήθηκε  η εξέταση της μαστογραφίας  για  15 γυναίκες  που ανήκουν  στις ευπαθείς ομάδες (άπορες - ανασφάλιστες)
Σύνολο εξεταζόμενων γυναικών: 115

Τεστ Παπανικολάου
    Σε συνεργασία με το νοσοκομείο Άγιος Σάββας πραγματοποιήθηκαν 4  ραντεβού για 15 εξεταζόμενες, ανά ραντεβού
Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στις:
1) 4-11-2015
2) 11-11-2015
3) 18-11-2015
4) 25-11-2015
Σύνολο εξεταζόμενων γυναικών: 60

   Για το μήνα Δεκέμβριο έχουν προγραμματιστεί 2 ραντεβού μαστογραφίας για επανεξέταση και 3  ραντεβού για την εξέταση του τεστ Παπανικολάου, την οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν  γυναίκες ηλικίας από 18 έως 70 ετών.

    Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 2262028971, από 8.30 έως 14.30, αρμόδια υπάλληλος Κατσιφή Αναστασία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ