Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Καμπάνια ενημέρωσης για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης νοσημάτων από κουνούπια.Δήμος Θηβαίων: Καμπάνια ενημέρωσης για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης νοσημάτων από κουνούπια.

O Δήμος Θηβαίων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών και σε συνεργασία με την εταιρία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε., ξεκινά καμπάνια ενημέρωσης για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης νοσημάτων από κουνούπια.

Το πρώτο στάδιο της καμπάνιας αφορά ενημέρωση μαθητών, διδασκόντων, γονέων και κηδεμόνων στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου. Η εν λόγω ενημέρωση περιλαμβάνει παρουσίαση με  οπτικοακουστικό υλικό, ομιλίες και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων.  ( Επισυνάπτεται το πρόγραμμα παρουσίασης στα σχολεία).

Για την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού θα διανεμηθεί επίσης σχετικό φυλλάδιο μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.