Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Μέχρι 23 Μαΐου οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. του ΤΟΣΥΝ Δήμου Θηβαίων

Μέχρι 23 Μαΐου οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. του ΤΟΣΥΝ Δήμου Θηβαίων.
Στις 29 Μαΐου οι εκλογές
Με την υπ' αρ. 144/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων ορίστηκε ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Θηβαίων η 29η Μαΐου 2016, ημέρα Κυριακή.
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται έναντι του Δημαρχείου ( Κύπρου 3) και του δημοτικού πάρκινγκ από ώρες 11:00 έως 17:00.
Οι υποψηφιότητες για τη συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. πρέπει να υποβληθούν με ενυπόγραφη γραπτή δήλωση προς το Δήμαρχο μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 14:30.  Η υποβολή της δήλωση γίνεται είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο.
Στη δήλωση ο υποψήφιος αναγράφει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και εάν επιθυμεί τυχόν υποκοριστικό του και δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 2 της Υ.Α. 6896/2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια: