Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Δήμος Θηβαίων : Ανακοίνωση προς τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων πλησίον δασικών εκτάσεων στα πλαίσια της πυροπροστασίας
Λόγω έναρξης της αντιπυρικής περιόδου από 01-05-2016, οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων  πλησίον  δασικών εκτάσεων(Μοσχοποδίου , Κιθαιρώνα κλπ), θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για τον καθαρισμό-αποψίλωση της βλάστησης και τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας προς την πλευρά του δάσους, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ :
Κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση σιτοκαλαμιών & άλλων γεωργικών υπολειμμάτων επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια που εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού ληφθούν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της  υπ’ αρ.9/2000  Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1459/Β/30-11-2000), όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε  και ισχύει με την  9Α /2005 όμοια(ΦΕΚ Β΄ 1554) καθώς και την υπ' αριθ. 1/2016 Πυροσβεστική Διάταξη ( ΑΠ 1211 Φ.700.1/25-4-2016 ΠΕ.ΠΥ. Δ. Θεσσαλίας)
Είναι υποχρέωση όλων μας να διαφυλάξουμε ακέραιους τους δασικούς μας πνεύμονες καθώς και τα αλσύλλια εντός και πέριξ των πόλεων και των χωριών.
Το δάσος είναι φυσικό αγαθό ανυπολόγιστης αξίας για τον άνθρωπο. Η πρόληψη είναι το πρώτο βήμα για την προστασία του και μας αφορά όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: