Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ -ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Το Έργο ονομάζεται « Closing the gap in ICT ». Βασική ιδέα του είναι η ηλεκτρονική Μάθηση , η Τηλεεκπαίδευη και ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας ώστε αυτή να γίνει ελκυστική στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές .Οι εκπαιδευτικοί και μαθητές των σχολείων θα συνεργαστούν και θα δημιουργήσουν Μαθήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεεκπαίδευης Moodle.
Στη Θήβα θα δοκιμαστούν νέες μέθοδοι διδασκαλίας για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως είναι η ομότιμη Διδασκαλία (Peer to Peer learning ) με την υποστήριξη της Πλατφόρμας Ασύγχρονης εκπαίδευσης.Το υλικό που θα παραχθεί ,θα είναι προσβάσιμο μέσω των υπηρεσιών του διαδικτύου σε όλα τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ,αλλά και τον κάθε ενδιαφερόμενο ως «Ανοικτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο» – Open Educational Resources σε ειδικό αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου.Οι χώρες που συμμετέχουν είναι Βουλγαρία ,Γερμανία , Ελλάδα ,Ιταλία ,Λιθουανία, Πολώνια ,Ρουμανία ,Σουηδία και Τουρκία.Υπεύθυνοι του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί Νίκος Ευθυμίου και Κώστας Χαρέμης Στη Παιδαγωγική Ομάδα συμμετέχουν επίσης οι Δεν υπάρχουν σχόλια: