Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Ενημέρωση για την έναρξη και διάρκεια κολυμβητικής περιόδου 2017

Δήμος Θηβαίων: Ενημέρωση για την έναρξη και διάρκεια κολυμβητικής περιόδου 2017
Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 140782/5-5-2017 ( ΑΔΑ: ΩΣΩ34653Π8-Τ2Δ) απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η κολυμβητική περίοδος θα διαρκέσει πέντε (5) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2017. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: