Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Δήμος Θηβαίων: Κάλεσμα συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

ΘΕΜΑ: Δήμος Θηβαίων: Κάλεσμα συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Επειδή η θητεία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θηβαίων, που είχαν οριστεί με την υπ’ αριθ. 2/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έληξε στις 28/2/2017 ο Δήμος Θηβαίων καλεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ( μέχρι 15/5/2017):
α) τους φορείς να προτείνουν με σχετικό έγγραφό τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τον εκπρόσωπο του φορέα τους μετά του αναπληρωτή του, με τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, fax ή email)
β) τους δημότες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη νέα σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θητεία μέχρι 31-8-2019.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί να γίνει είτε με σχετικό έγγραφο προς το Δήμο, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη δ/νση : dimosthivas@thiva.gr είτε με την αποστολή τηλεομοιοτυπήματος (FAX) στο τηλέφωνο : 22620-89364 μέχρι τις 15 Maϊου 2017.Δεν υπάρχουν σχόλια: