Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Θέμα: Συγκέντρωση τροφίμων από τα σχολεία του Δήμου Θηβαίων, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, για την ενταγμένη στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξη με τίτλο : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002166.Στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων» με MIS:5002166 και της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προσφοράς στον συνάνθρωπο, παρακαλούνται τα σχολεία του Δήμου Θηβαίων να συμμετέχουν ενεργά στη συγκέντρωση τροφίμων εν όψει των εορτών, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τοποθετώντας ειδική αφίσα και ειδικό καλάθι συγκέντρωσης τροφίμων στο χώρο εισόδου του σχολείου και να προτρέψουν τους μαθητές να αφήσουν την οποιαδήποτε ποσότητα τροφίμων διδάσκοντας τους τις πραγματικές έννοιες της αγάπης και της αλληλεγγύης.
Τα τρόφιμα που θα συγκεντρωθούν, θα διανεμηθούν μέσω της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θηβαίων, σε όλους τους ωφελούμενους που εξυπηρετούνται από τη Δομή, οι οποίοι ανέρχονται στις 300 οικογένειες.
Περαιτέρω πληροφορίες για τις δράσεις της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα: pantopoliothivas.blogspot.gr.
Ας μην υπάρξει τις γιορτινές αυτές ημέρες οικογένεια με έλλειψη σε βασικά αγαθά διαβίωσης


Δεν υπάρχουν σχόλια: