Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Έναρξη εργασιών της χρηματοδοτούμενης από το Πράσινο Ταμείο πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων»

Στις 8 Νοεμβρίου 2017 υπογράφηκε η σύμβαση της χρηματοδοτούμενης από το Πράσινο Ταμείο πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων» με την Κοινοπραξία «Σ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Μ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ Ο.Ε. και Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ε.Δ.Ε.», ποσού 46.871,68 €.
Το αντικείμενο της προαναφερόμενης πράξης αφορά στην ανάπλαση της παιδικής χαράς σε κοινόχρηστο χώρο στη Τ.Κ Καπαρελλίου έκτασης περίπου 151,72m2. Ο εν λόγω χώρος θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων, με σκοπό να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και γενικά η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση τους. Η συνολική διάρκεια της διαμόρφωσης του χώρου της παιδικής χαράς ανέρχεται σε 5 μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: