Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Καταδικαστικό Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του Προέδρου της Τ.Κ. Μουρικίου

κατόπιν διαλογικής συζήτησης κατέληξε στο ακόλουθο ομόφωνο Ψήφισμα :

Το Δημοτικό Συμβούλιο καταδικάζει απερίφραστα την παραπάνω εγκληματική ενέργεια σε βάρος του Προέδρου της Τ.Κ. Μουρικίου κ. Πέτρου Δημήτριου και ζητεί από τις αρμόδιες Αρχές το συντονισμό τους για την άμεση και πλήρη διαλεύκανση αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δ.ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ
Σ.ΔΡΕΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ ΑΝ.ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ
Β.ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΣΠ.ΚΙΤΣΟΣ
Ι.ΚΟΝΤΟΥ
Γ.ΜΗΤΣΑΚΗΣ
Ι.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛ.ΣΤΑΙΚΟΣ
Δ.ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ
Γ.ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ
Χ.ΤΣΙΤΡΑΣ
Κ.ΤΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤ.ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
Κ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Θ.ΚΙΟΥΣΗΣ
ΓΡ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΛ.ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ
Β.ΣΩΤΗΡΧΟΣ
Γ.ΚΑΤΣΕΛΗΣ
ΑΘ.ΣΚΟΥΜΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: