Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ


Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013", αποτέλεσε το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης και ενσωματώθηκε το 2010 στο "Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013", ως ένα από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του.

Από τον Δεκέμβριο του 2015 συνεχίστηκε η λειτουργία του με τον τίτλο : «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Στερεά Ελλάδα 2014-2020".

Το Κέντρο στελεχώνεται από Κοινωνιολόγο, Ψυχολόγο και Νομικό και παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης, νομικής συμβουλευτικής - βοήθειας, εργασιακής συμβουλευτικής, σε γυναίκες θύματα βίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως άνεργες, μονογονείς, πρόσφυγες κλπ.

Αποτελεί μέρος ενός δικτύου δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση κάθε μορφής  βίας, που αποτελείται από την 24ωρη γραμμή SOS15900, 40 Συμβουλευτικά Κέντρα και 21 Ξενώνες Φιλοξενίας.Στα πέντε (5) χρόνια λειτουργίας, έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού Κέντρου γυναίκες- θύματα βίας ή γυναίκες πολλαπλών διακρίσεων: άνεργες, εργαζόμενες, φοιτήτριες, υψηλού και χαμηλού επιπέδου μόρφωσης, ελληνίδες, αλλοδαπές και προσφυγίνες, παντρεμένες, ανύπαντρες, διαζευγμένες, μονογονείς. Επίσης:
Γυναίκες, που αναζητούν ενημέρωση για τα δικαιώματα τους.
Γυναίκες που θέλουν να ενδυναμωθούν για να ξεφύγουν από την κακοποίηση.
Γυναίκες που αναζητούν κάποια δομή φιλοξενίας.

Τα αιτήματά τους (ενημέρωσης, στήριξης και φιλοξενίας) πολλαπλά και η διαχείρισή τους, ορισμένες φορές δύσκολη που χωρίς την δικτύωση του Συμβουλευτικού Κέντρου με τους αντίστοιχους οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες, δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Σημαντικές είναι και οι δράσεις, που έχουν υλοποιηθεί από το Κέντρο και στοχεύουν  στην πρόληψη της  βίας και στην εκπαίδευση των πολιτών, σε θέματα  ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ για τη συνεχή πληροφόρηση του κοινού, λειτουργεί το blog του Κέντρου με καθημερινή ανατροφοδότηση και επισκεψιμότητα.

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και με βάση το Απόρρητο.

Τρόποι Επικοινωνίας:Δεν υπάρχουν σχόλια: