Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΡΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

"Η ελληνική αμπελουργία στον διεθνή και εγχώριο ανταγωνισμό. Όπλα ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Βοιωτικής παραγωγής κρασιού".

Δεν υπάρχουν σχόλια: