Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΣ


Θέμα: Διανομές τροφίμων σε οικογένειες στα πλαίσια της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002166.Στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων» και με κωδικό πράξης MIS 2017ΕΠ05610001 ολοκληρώθηκαν διανομές τροφίμων για το μήνα Ιούνιο στις 8/6/2018 και για τον μήνα Ιούλιο στις 24/7/2018 στους δικαιούχους του προγράμματος. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν διακόσιες πενήντα οχτώ οικογένειες.Ευχαριστούμε θερμά τους ακόλουθους χορηγούς που στάθηκαν με τις χορηγίες τους αρωγοί στο δύσκολο έργο της δομής:
  • S/M Σκλαβενίτης
  • Βλαχάκης ΑΠΕΕ.
  • Εμπορία Αυγών Νικολάου
  • Πτηνοτροφείο Σκούμα Ιωάννη
  • BicViolex S.A
  • Βfreshspitικο

Δεν υπάρχουν σχόλια: