Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑΛ

- Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.
- Καθαίρεση σαθρών οροφοκονιαμάτων και επιχρισμάτων και ανακατασκευή αυτών (σποραδικά).
- Επισκευή και συντήρηση W.C. (αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων, αντικατάσταση παλαιών και φθαρμένων ειδών υγιεινής και αντικατάσταση παλαιών και φθαρμένων θυρών W.C.).
- Καθαίρεση φθαρμένων και επικίνδυνων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων εξωστών και κλιμάκων και αντικατάσταση αυτών.
- Καθαίρεση των σαθρών τμημάτων (σποραδικών) του προστατευτικού στηθαίου εξώστη και ανακατασκευή αυτού.
- Τοποθέτηση νέων κιγκλιδωμάτων παραθύρων.
- Καθαίρεση και αντικατάσταση φθαρμένων υδρορροών και κατασκευή νέων.
- Στεγανοποίηση αρμών οροφής μεταξύ κτιρίων.
- Αποξήλωση και επανακατασκεύη κατεστραμμένων πλακοστρώσεων αύλειου χώρου.
- Αποξήλωση και αντικατάσταση κατεστραμμένων επενδύσεων εξωτερικών κλιμάκων.
- Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου.
- Αποξήλωση και αντικατάσταση κατεστραμμένων ποδιών παραθύρων.Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων εργασιών ανέρχεται στους έξι (6) μήνες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: