Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Θηβαίων Γ. Αναστασίου η σύμβαση για τη μελέτη υδροδότησης των Βαγίων

Σήμερα, η κοινότητα των Βαγίων καλύπτεται από ανεξάρτητο σύστημα υδροδότησης αποκλειστικά από υπόγεια ύδατα μέσω δύο γεωτρήσεων που βρίσκονται εκτός οικισμού (θέσεις ‘Σπιθάρια’ και ‘Αγία Σωτήρα’). Παράλληλα διαφαίνεται και μια τάση πτώσης της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα. Ως αποτέλεσμα, η εξυπηρέτηση των αναγκών ύδρευσης με υπόγεια νερά, καθίσταται αβέβαιη, αποτελώντας δυνητικά μία μη αξιόπιστη πηγή υδροδότησης για την περιοχή.
Επομένως, η μελέτη για τη διασύνδεση και αναβάθμιση του υδροδοτικού συστήματος της Κοινότητας Βαγίων κρίνεται απαραίτητη και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εκσυχρονισμού των υποδομών ύδρευσης της περιοχής. Το έργο που θα ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον, θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη τροφοδότηση της κοινότητας με άριστης ποιότητας πόσιμο νερό, εξασφαλίζοντας πλήρως τις σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες ύδρευσης της περιοχής.


Δεν υπάρχουν σχόλια: