Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας θα εκπονήσει ο Δήμος Θηβαίων

Στόχος του ΣΒΑΚ μεταξύ άλλων είναι: να διασφαλίσει ένα συγκοινωνιακό σύστημα μεταφορών προσιτό σε όλους
να βελτιώσει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος
να βελτιώσει την ασφάλεια των χρηστών του
να προάγει την αστική συγκοινωνία και τις χαμηλές ταχύτητες στις μετακινήσεις
να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους αποτελεσματικότητας της μεταφοράς προσώπων και αγαθών
Το  ΣΒΑΚ πρόκειται να αποτελέσει  τον ‘οδικό χάρτη’ του Δήμου, ο οποίος θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό των έργων, των παρεμβάσεων και των απαιτούμενων δράσεων στον τομέα των μεταφορών.Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου : Μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες ο Δήμος μας προχωρά για πρώτη φορά στην υλοποίηση ενός σημαντικού σχεδίου με μακροχρόνια προοπτική, το οποίο θα έχει καθοδηγητικό και δεσμευτικό χαρακτήρα προκειμένου να αποφευχθούν αποσπασματικές παρεμβάσεις και να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες των παρεμβάσεών μας στον αστικό ιστό».

Δεν υπάρχουν σχόλια: