Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Περιβαλλοντικά πρόστιμα σε βιομηχανίες της Βοιωτίας


Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 195.000 Ευρώ σε εταιρείες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για παραβάσεις διατάξεων της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Παντελής Σκλιάς. Τα πρόστιμα επεβλήθησαν μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Ειδικότερα, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από κλιμάκιο επιθεωρητών, διαπιστώθηκαν παραβιάσεις των ισχυουσών διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις εξής εγκαταστάσεις:
Στην εταιρεία «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.» που λειτουργεί στα Οινόφυτα του Ν. Βοιωτίας επεβλήθη πρόστιμο ύψους 64.500 Ευρώ. Στο εργοστάσιο της εταιρείας, όπως διαπιστώθηκε, υπήρχε απόρριψη αγνώστου προελεύσεως υγρών, μέσω του δικτύου ομβρίων υδάτων σε ανοικτό ρέμα, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος με ρύπους και δημιουργία κινδύνων ρύπανσης και υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και του εδάφους, κατά παράβαση των προβλεπομένων στο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α)
Στην εταιρεία «ALUMINCO A.E.» που λειτουργεί στα Οινόφυτα του Ν. Βοιωτίας επεβλήθη πρόστιμο ύψους 64.000 Ευρώ. Η Επιχείρηση, όπως διαπιστώθηκε, δεν είχε υποβάλει αρμοδίως μελέτη εξυγίανσης και αποκατάστασης των «απορροφητικών στοών» διάθεσης κατά παράβαση του περιβαλλοντικού όρου Ε.46 της σχετικής ΑΕΠΟ, ενώ δεν τηρήθηκαν και τα προβλεπόμενα στον περιβαλλοντικό όρο Ε.19 της σχετικής ΑΕΠΟ και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας.
Στην εταιρεία «ALAPIS Crop Science A.E.» (πρώην BAYER Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.) που λειτουργεί στο Ύπατο Θηβών του Ν. Βοιωτίας επεβλήθη πρόστιμο ύψους 66.500 Ευρώ. Η Επιχείρηση, όπως διαπιστώθηκε, υπέπεσε σε τρεις παραβάσεις:
Το εργοστάσιο δε διαθέτει τη απαιτούμενη άδεια επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση του άρθρου 14 της σχετικής Υγειονομικής Διάταξης.
Η μονάδα αποτεφρώνει τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα και τα εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητά της χωρίς τις απαιτούμενες άδειες διαχείρισης και διάθεσης των αποβλήτων αυτών κατά παράβαση ου άρθρου 8 της σχετικής ΚΥΑ, του άρθρου 7 της σχετικής ΚΥΑ, καθώς και της παραγράφου του άρθρου 3 και της παραγ. Ι του άρθρου 4 της σχετικής ΚΥΑ.
Για τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα (καμίνι) δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ. Η είσπραξη των επιβαλλομένων προστίμων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (Ν.2947/2001, αρθρ.9, παρ.6, ΦΕΚ 228/Α). Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη [Ν.2947/2001, αρθρ.9, παρ.7, (ΦΕΚ 228/Α) & Ν.2717/1999 αρθρ.66, (ΦΕΚ 97/Α)].

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Για να λεμε τα πραγματα με το ονομα τους: Η Bayer η Alapis οπως θελετε πεστε την " δε διαθέτει τη απαιτούμενη άδεια επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων," σημαινει απλα οτι τα επιμολοσμενα νερα απο φυτοφαρμακα πηγαιναν και πηγαινουν στον υδροφορο οριζοντα...