Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά

Το παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Ν. Βοιωτίας στη συνέχεια των δράσεων και παρεμβάσεων του ανταποκρινόμενο στους προβληματισμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα στη διδακτική πρακτική των Μαθηματικών, οργάνωσε εκδήλωση συμβουλευτικής διδακτικής με προσκεκλημένο τον τέως μόνιμο πάρεδρο των Μαθηματικών καθηγητή κύριο Πολύζο Γεώργιο. 

Το πρωί της Κυριακής 31-03-2013 στο συνεδριακό της Κρύας οι μαθηματικοί του Νομού Βοιωτίας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια εμπεριστατωμένη και παραστατική εισήγηση με θέμα «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά» από ένα δάσκαλο που εκτός από πανεπιστημιακός ακριβώς επειδή υπηρέτησε στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει κρατήσει την επαφή με την αίθουσα και τις διδακτικές της απαιτήσεις. 

Στο πρώτο μέρος της εισήγησής του ο κύριος Πολύζος παρουσίασε αδρομερώς ζητήματα Θεωρητικού προβληματισμού και επεχείρησε μια «μετατόπιση» από την παραδοσιακή – διαδικαστική – μηχανιστική κατανόηση των Μαθηματικών στην εννοιολογική προσέγγιση και στην εμπλοκή των μαθητών σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων. 

Κατά την άποψη των ειδικών επεσήμανε ο κύριος καθηγητής η διδασκαλία των Μαθηματικών θα πρέπει να βοηθά τους μαθητές να ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση, όπου αυτό είναι εφικτό, μέσα από μια ενιαία και δημιουργική διαδικασία προτρέποντας τους να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να προσδιορίζουν και να αξιοποιούν πηγές πληροφόρησης. 
Τα δεδομένα των εξελίξεων όπως η διαθεματικότητα, η διεπιστημονικότητα και κυρίως η χρήση των νέων τεχνολογιών ήταν σημεία στα οποία στάθηκε ο κύριος Πολύζος. 

Στο 2ο μέρος της εισήγησης του που την αποκάλεσε «Δραστηριότητες», με εποπτικό και παραστατικό τρόπο έδωσε παραδείγματα επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων με διαδραστική χρήση Άλγεβρας και Γεωμετρίας απ’ όπου φάνηκαν οι απεριόριστες δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών αλλά και οι κίνδυνοι από τη μηχανιστική τους χρήση.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης δέχτηκε ερωτήματα και προβληματισμούς που αφορούσαν σε ορισμένα κεφάλαια της ύλης των μαθηματικών αλλά και σε θέματα καταλληλότητας των σχολικών βιβλίων και διδακτικής αποτελεσματικότητας τους καθόσον ο ίδιος υπήρξε ένας εκ των συγγραφέων για 6 σχολικά βιβλία των Μαθηματικών. 

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση του ο κύριος Πολύζος επεχείρησε να εξηγήσει το πνεύμα επιλογής και διαβάθμισης των Θεμάτων των Γενικών Εξετάσεων όπου η εμπειρία από τη θητεία του ως παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου διαφώτισε αλλά και γέννησε νέους προβληματισμούς σχετικούς κυρίως με την ανάγκη αποσύνδεσης του Λυκείου από την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Η εκδήλωση έκλεισε με τις ευχαριστίες της προέδρου κυρίας Πρέντζας – Συργιάννη Δήμητρας η οποία και κάλεσε τους συναδέλφους να συνεχίσουν να πλαισιώνουν τις δραστηριότητες του παραρτήματος αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στην εμπέδωση της μαθηματικής αγωγής στην οργάνωση των διαγωνισμών, τη διακίνηση των περιοδικών που εκδίδει η Μαθηματική Εταιρεία με άρθρα και μελέτες τους στην έκδοση από το παράρτημα ενός από τα επόμενα τεύχη του περιοδικού «Ευκλείδης».