Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                                                                     Θήβα   :   14-5-2015
                                                                                                ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :   11216
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες :  Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628                                    
Ταχ.Κώδικας : 32200                                             Π Ρ Ο Σ : 

                                                                         

                                      Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 11216/14-5-2015 πρόσκληση για την 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  18  MAΪΟΥ του 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1.                 3η τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους 2015.

2.                 5η Αναμόρφωση  Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ.έτους 2015 .

3.                 Έγκριση της υπ’ αριθ. 51/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της Επιχείρησης. (απόλυτη πλειοψηφία).

4.                 Λήψη απόφασης για τη δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δήμο Θηβαίων.

5.                 Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «Εστιατόριο – Εψητήριο», ιδιοκτησίας των «Αφων Καραγιώργος Βασίλειος & Αλέξανδρος», που λειτουργεί στο 90ο χλμ. της Εθν. Οδού Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα (αριστερή πλευρά του αυτοκινητόδρομου) (θέμα από παραπομπή από την Επ. Π.Ζ. με την υπ’ αριθ. 17/2015 απόφαση της). (θέμα από αναβολή).

6.                 Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή μη της κατά πλάσμα δικαίου χορηγούμενης άδειας λειτουργίας του καταστήματος «Εστιατόριο-Εψητήριο», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «90 ΑΒΕΕ», που λειτουργεί στο 90ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία (δεξιά πλευρά του αυτοκινητόδρομου) (θέμα από παραπομπή από την Επ.Π.Ζ. με την υπ’ αριθ. 18/2015 απόφαση της). (θέμα από αναβολή).

7.                 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ του παραιτηθέντος μέλους Άγγελου Μαρίνη.


1.                 Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση στάσης και στεγάστρου αναμονής επιβατών αστικής γραμμής επί της οδού Σοφοκλή, στην πλαϊνή είσοδο του ΤΕΙ Θηβών (σχετ. η υπ’ αριθ. 31/2015 απόφαση της Επ.Ποιοτ.Ζωής).

2.                 Έγκριση για την ανάθεση της αρμοδιότητας εκτέλεσης εργασιών αποψίλωσης σε χώρους πρασίνου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Θηβαίων σε ιδιώτη.

3.                 Λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση για τον καθορισμό του αριθμού των αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015, στο Δήμο Θηβαίων.

4.                 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) και πρωτοκόλλων ζυγίσεων του έργου : «Βελτίωση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Παλαιού Δημαρχείου Θήβας».

5.                 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή μικρού αποχετευτικού ομβρίων Δ.Δ. Ξηρονομής (Δ.Θίσβης)».

6.                 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : «Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δ.Θηβαίων».

7.                 Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Βελτίωση οδοποιίας Αμπελοχωρίου».

8.                 Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Ανακατασκευή λεβητοστασίου και συμπλήρωση υποδομών Δημοτικού Σταδίου Θήβας».

9.                 Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 1.125,53€ στην κ. Δημητρίου Αγγελική ως  αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

10.           Αποδοχή πίστωση ποσού 97.900,00€ από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (χρημ. εντολή 14863/2015) .

11.           Αποδοχή πίστωσης ποσού 6.955,00€ για εκλογική αποζημίωση διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 (β’ δόση).

12.           Ανάκληση της υπ’ αριθ. 290/2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία παραχωρήθηκε  θέση στάθμευσης στον Χριστοδουλή Εμμανουήλ του Γεωργίου, λόγω θανάτου αυτού.

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: