Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 26/6 ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.              ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
    ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
                  ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

 Θήβα , 9/6/2015
                                                                             


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 26/6 ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

            Ο Δήμος Θηβαίων στο πλαίσιο του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.6.2015, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983. Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015).

Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.6.2015 προς ΟΤΑ α” και β” βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία α

Δ. Το ανώτατο όριο δόσεων μπορεί να φτάσει τις εκατό (100) δόσεις. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: κα Παπαγιαννάκη Ελένη , κα Κωτσογιάννη Μαρία -τηλ. 2262350616  ή 2262350617

                                                            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: