Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Ανακοίνωση για επιχειρήσεις που λειτουργούν παιδότοπουςΘήβα  8/6/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Θηβαίων καλεί όσες επιχειρήσεις λειτουργούν παιδότοπους ως κύρια ή πρόσθετη δραστηριότητα να προσέλθουν άμεσα να καταθέσουν σχετικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2262350667

Δεν υπάρχουν σχόλια: