Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Ενημέρωση-συζήτηση στα ΚΑΠΗ Θήβας και Βαγίων με θέμα "Ενδοοικογενειακή Βία στην Τρίτη Ηλικία"