Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

4.382.819 ευρώ χρηματοδότηση Στη Στερεά Ελλάδα για εξοπλισμό στην εκπαίδευση

Συγκεκριμένα για τη Στερεά Ελλάδα προβλέπονται τα εξής κονδύλια:

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΠΕ (Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ)
1,910,868.00
765
ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΤΠΕ ΕΠΑΛ/ΙΕΚ
2,471,951.00
765Δεν υπάρχουν σχόλια: