Κυριακή, 25 Απριλίου 2021

Ανοιχτή επιστολή απο τον κ. Σταμάτη Χαλβατζή.Προς

 : Δήμ

αρχο

 Θη

βαί

ων 

κ. 

Γεώ

ργιο

 Αν

αστ

ασίου

Κοιν

 : Πρόεδρο Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Θηβαίων κ. Κώστα Χαρέμη

Θήβα 5/4/2021

Θέμα : Κατάθεση ερωτήσεων για το Δ.Σ. της Δευτέρας 5 Απριλίου 2021 για :

Α.) Λειτουργία Νοσοκομείου Θήβας

Β.) Εγκατάσταση ΑΠΕ (Ανεμογεννήτριες και Φωτοβολταϊκά Πάρκα)

Κύριε Δήμαρχε,

γνωστού όντος ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες και με δεδομένα

 α) τους περιορισμούς λόγω των υγειονομικών μέτρων β) την αμεσότητα και το καθολικό

 ενδιαφέρον των συμπολιτών μας για τα θέματα που σας θέτω, παρακαλώ όπως οι

 απαντήσεις σας πέρα από την συζήτηση που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του δημοτικού

 συμβουλίου, με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, να δοθούν εγγράφως και δημόσια, αφού

 σας ενημερώνω ότι με τον ίδιο τρόπο θα διαχειριστώ και εγώ την επιστολή μου.

Α. Λειτουργία Νοσοκομείου Θήβας

Είναι γνωστό σε όλους μας το διαχρονικό πρόβλημα υποστελέχωσης σε Ιατρικό και

 Νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και της ελλιπούς χρηματοδότησης για τον πληθυσμό και τις

 δομές υγείας που καλείται να εξυπηρετήσει.

Το θέμα έχει έρθει κατ’ επανάληψη προς συζήτηση στο Δ.Σ. και έχει τεθεί δημόσια από τον

 Ιατρικό Σύλλογο Θήβας, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου, τους Συλλόγους

 Συνταξιούχων και άλλους φορείς.

Το τελευταίο συμβάν όμως με την καταγγελία συμπολίτη μας προς την Εισαγγελία Θηβών για

 ακύρωση προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης, λόγω έλλειψης Αναισθησιολόγου και

 εν μέσω μιας κρίσιμης περιόδου για τη δημόσια υγεία, μας θέτει όλους προ των ευθυνών μας

 έναντι των συμπολιτών μας.

Προηγούμενες ανεκτέλεστες αποφάσεις για το εν λόγω θέμα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι

 πρέπει να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά.

Το ερώτημα είναι : Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε και με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες,

 στα όρια των αρμοδιοτήτων σας και της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας, θα διεκδικήσετε

 την αποκατάσταση της υγειονομικής επάρκειας στην λειτουργία του νοσοκομείου, για την

 προστασία της υγείας των συνδημοτών μας ;

B. Εγκατάσταση ΑΠΕ (Ανεμογεννήτριες και Φωτοβολταϊκά Πάρκα)

Μετά το ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς

 Ελλάδας, στο οποίο εσείς όπως και εγώ συμμετέχουμε, για αναστολή κάθε νέας αδειοδότησης

 καθώς και εγκατάστασης ήδη αδειοδοτημένων ΑΠΕ, μέχρι την αναδιάρθρωση του θεσμικού

 πλαισίου και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται, γνωστού όντως ότι:

α) Εσείς προσωπικά εισηγηθήκατε και στηρίξατε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 23/12/2019 των

 λήψη απόφασης (345/2019) για επέκταση κατά 35% της φέρουσας ικανότητας της Δημοτικής

 Ενότητας Θίσβης, προσφέροντας επι της ουσίας μεγαλύτερο αριθμό Α/Γ, από αυτές που

 προέβλεπε αρχικά ο νόμος.

Παρεμπιπτόντως τα αποτελέσματα αυτής της άστοχης απόφασης γίνονται ήδη ορατά, από την

 διογκούμενη αντίδραση κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Χωστίων, για την

 προγραμματισμένη τοποθέτηση Α/Γ στο ύψωμα, πάνω από την παραλία Σαράντη.

β) Με παρέμβαση σας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας (11ος/2020)

 εκφραστήκατε υπέρ της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην θέση «ΖΑΓΑΡΑΣ», ερχόμενος

 σε αντίθεση με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που με ψήφους 18 έναντι

 13 είχε εκφρασθεί αρνητικά, παρακάμπτοντας μάλιστα και τον θεσμικό σας ρόλο, ως

 θεματοφύλακας των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναφερόμενοι στα πιο πάνω, πολλοί συμπολίτες μας θεωρούν την θετική σας ψήφο στο

 ομόφωνο ψήφισμα της ΠΕΔ ως προσχηματική, υποκρύπτοντας πολιτικό ελιγμό εκ μέρους

 σας.

Επειδή όμως μόνο εσείς μπορείτε και οφείλετε ως δημόσιο πρόσωπο, να απαντήσετε πειστικά

 σε αυτές τις κατηγορίες, σας ερωτώ ευθέως :

  1. Έχετε πλέον ενστερνιστεί τις ανησυχίες και τις αντιδράσεις των πολιτών για την

  2.  επαπειλούμενη οικολογική καταστροφή από την άναρχη και ανεξέλεγκτη εγκατάσταση

  3.  ΑΠΕ;  1. Εάν ναι, τι προτίθεστε να πράξετε στα πλαίσια της απόφασης του ψηφίσματος της ΠΕΔ.

α) Σχετικά με την ανάκληση της απόφασης 345/2019 περί αύξησης της φέρουσας

 ικανότητας της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης.

β) Την παραπέρα στήριξη με κάθε τρόπο (πολιτική παρέμβαση ή ένδικα μέσα) της

 αρνητικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγκατάσταση

 ανεμογεννητριών στη θέση “ΖΑΓΑΡΑΣ”;Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων

Σταμάτης Χαλβατζής

Δεν υπάρχουν σχόλια: