Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009

Διαδημοτική συνεργασία στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ψηφιακή σύγκλιση»


ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ-ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ-ΚΟΡΩΝΕΙΑ

Όταν πριν από 2 μήνες περίπου οι Δήμοι Ορχομενού, Χαιρώνειας, Ακραιφνίας και Κορώνειας, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ορχομενού, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας πρώτοι το παράδειγμα προς την προφανή κατεύθυνση της εξωστρέφειας, λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν πως τόσο σύντομα θα έπαιρνε σάρκα και οστά. Γειτονικές περιοχές έχουν παρόμοια προβλήματα και απαιτήσεις. Η αντιμετώπιση και η επίλυση των προβλημάτων μέσα από την διεκδίκηση υλοποίησης έργων που αφορούν μια ευρύτερη περιοχή είναι σίγουρα η ορθολογικότερη πορεία της εποχής μας.
Οι Δήμαρχοι Λουκάς Υπερήφανος (Ορχομενού), Νίκος Παπαγγελής (Χαιρώνειας και πρόεδρος της ΤΕΔΚ Βοιωτίας), Αθανάσιος Ανδρίτσος (Ακραιφνίας) και Μιλτιάδης Νταλιάνης (Κορώνειας) γνωρίζοντας πως οι Δήμοι τους διαθέτουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία με τις κατάλληλες ενέργειες και δράσεις μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στα όρια των Δήμων, αλλά και σε μια ευρύτερη γεωγραφική ενότητα που τους περιβάλλει, κατέληξαν στο ότι η συνένωση δυνάμεων και οι συνεργασίες, με καινοτόμα οράματα και σωστό προγραμματισμό και σχεδιασμό σε βάθος χρόνου είναι η μόνη διέξοδος. Ένα τέτοιο κοινό χαρακτηριστικό είναι το υδάτινο στοιχείο που επηρέασε τη μορφή και την ανάπτυξη της περιοχής μας διαχρονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: