Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΘΥΣΙΑΣ 2015



Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η     Α Γ Ω  Ν  Ω  Ν

             31ου  Δ Ρ Ο Μ Ο Υ   Θ Υ Σ Ι Α Σ

         Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η    31  Μ Α Ϊ Ο Υ   2015

                
    Σας   καλούμε   να   λάβετε   μέρος   στον  « 31ο ΔΡΟΜΟ ΘΥΣΙΑΣ », που  φέτος  διοργανώνει  ο Δήμος μας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής  Άμυνας  και  την   συμβολή   του Ανωτάτου Συμβουλίου  Αθλητισμού  Ενόπλων Δυνάμεων ( ΑΣΑΕΔ) , για να τιμήσουμε τη Μνήμη των  Σφαγιασθέντων   Διστομιτών  στις   10    ΙΟΥΝΙΟΥ   1944  από  τα   Γερμανικά    στρατεύματα    Κατοχής

                          Ο     Αγώνας     θα     γίνει      την  :


           

ΚΥΡΙΑΚΗ  31  ΜΑΪΟΥ  2015


  




        Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ    Α Γ Ω Ν Ω Ν

                     


                             1η  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α


            ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ - ΠΛΑΤΕΙΑ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 


                                         1 .100 μ.

             Ώρα εκκίνησης : 10,30 π.μ





                                   2η  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α           


       Κ Α Ρ Α Κ Ο Λ Ι Θ Ο Σ    - Δ Ι Σ Τ Ο Μ Ο ( ΠΛΑΤΕΙΑ  ΕΘΝΙΚΗΣ   ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ )

                                   11.200 μ.
            
             Ώρα εκκίνησης : 10,30π.μ.


         




Δεν υπάρχουν σχόλια: