Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Απάντηση Δημάρχου Θηβαίων σχετικά με την καταγγελία

Απάντηση Δημάρχου Θηβαίων σχετικά με την καταγγελία
του κ. Αθανάσιου Σκούμα με τίτλο “Έκθετος ο Δήμαρχος Θήβας”
Για την αποκατάσταση της αλήθειας και σε απάντηση των καταγγελιών του κ. Αθανάσιου Σκούμα, γνωρίζουμε στους δημότες μας τα ακόλουθα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος, οι Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και η Τοπική Κοινότητα Θίσβης, επί μακρό χρονικό διάστημα έχουν ασχοληθεί με το πρόβλημα του δρόμου που οδηγεί στην παραλία Αγγελή στον όρμο της Νούσας. Επί του θέματος ζητήθηκαν οι απόψεις του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, των συναρμόδιων Υπουργείων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Τοπικής Κοινότητας (Τ.Κ.) Θίσβης καθώς και των όμορων Τ.Κ. της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. καθώς και άλλων φορέων. Στη συνέχεια, με βάση τις απόψεις όλων των παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο ( αρ. απόφασης 305/2016 Α.Δ.Α. 78Ν5ΩΡΜ-ΤΔΑ) αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής προκειμένου να επιχειρηθεί η συμβιβαστική επίλυση του θέματος.Στην επιτροπή συμμετείχαν ο Δήμαρχος Θηβαίων, ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Θίσβης, οι Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων κ.κ. Στ. Χαλβατζής, Ι. Κόρδατζης, Γ. Κατσέλης, ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Θίβσης και εκπρόσωπος της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Η εν λόγω Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συμβιβαστική επίλυση του θέματος, με την κατ' αρχήν αποδοχή της πρότασης της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β να χρηματοδοτήσει αυτή το δημοτικό έργο της επέκτασης -διαμόρφωσης υφιστάμενου δημόσιου δρόμου, ώστε αυτός να οδηγεί από τον όρμο του Αγ. Ιωάννη Θίσβης, σε παρακείμενη παραλία ( Ντράσα) , καθιστώντας δια του τρόπου αυτού ευχερή στους πολίτες την επισκεψιμότητα και χρήση αυτής.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το πρακτικό, τα μέλη της Επιτροπής κατέληξαν από κοινού στα εξής συμπεράσματα:Εκφεύγει της αρμοδιότητας αλλά και του αντικειμένου της Επιτροπής, ο χαρακτηρισμός του εν γένει ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των εξ αυτού απορρεόντων δικαιωμάτων, του δρόμου που άρχεται από τον κόμβο εισόδου στη βιομηχανική περιοχή Θίσβης Βοιωτίας και καταλήγει στον όρμο Νούσας -Αγγελή, όπου βρίσκονται οι λιμενικές εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕ Θίσβης.Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη προς οριστική και αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς, συνεπάγεται μακροχρόνιους και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες με αβέβαιο αποτέλεσμα, λόγω της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος ενώ, σε κάθε περίπτωση, αναμφίβολα υφίσταται θέμα ασφάλειας αλλά και ομαλής λειτουργίας της ΒΙΠΕ Θίσβης.Η ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. αν και δεν παραιτείται των δικαιωμάτων της επί του ως άνω δρόμου και σε κάθε περίπτωση ρητώς δεν συνομολογεί εμπράγματα ή/και ενοχικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου εφ’ αυτού (του δρόμου), εντούτοις στα πλαίσια εξεύρεσης λύσης στο υπό εξέταση θέμα, επιβεβαιώνει την πρότασή της να χρηματοδοτήσει την επέκταση – διαμόρφωση του δημόσιου δρόμου, ο οποίος καταλήγει στον όρμο του Αγίου Ιωάννη Θίσβης Βοιωτίας (υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης των απαραίτητων σχετικών αδειών και εγκρίσεων), ώστε αυτός (ο δρόμος) να οδηγεί από τον όρμο του Αγίου Ιωάννη σε παρακείμενη παραλία. Το ακριβές ποσό της ως άνω χρηματοδότησης θα προκύψει μετά από σχετική μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί με την συμμετοχή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων, το κόστος της οποίας θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τη ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε..Η αποδοχή της ως άνω πρότασης της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. από το Δήμο Θηβαίων δεν δύναται να συνιστά και δεν συνιστά παραίτηση ή απεμπόληση σχετικών δικαιωμάτων του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου εν γένει και των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών.Είναι προς το κοινό συμφέρον, η διατήρηση και η περαιτέρω ενδυνάμωση της φιλικής σχέσης και της άψογης συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της Τοπικής Κοινωνίας με την ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. και τις εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ Θίσβης επιχειρήσεις.
Κατόπιν αυτών το Δημοτικό Συμβούλιο στις 29-3-2017 ( αρ. απόφασης 75/2017 ΑΔΑ: ΩΘΟΟΩΡΜ-3ΟΡ) αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση της συσταθείσας επιτροπής. Στην απόφαση του Δ.Σ. επισημαίνεται ότι η αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής σε ουδεμία περίπτωση ο Δήμος Θηβαίων παραιτείται των δικαιωμάτων επί του δρόμου, που αρχίζει από τον κόμβο εισόδου στη βιομηχανική περιοχή Θίσβης και καταλήγει στον όρμο Νούσας- Αγγελή, όπου βρίσκονται οι λιμενικές εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης ή συνομολογεί δικαιώματα τρίτου επ' αυτού ( του δρόμου).

Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. υπερψηφίσθηκε από όλους τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, πλην του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Αθ. Σκούμα, ο οποίος παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον μοναδικό υπερασπιστή των δικαιωμάτων των δημοτών. Είναι όμως πασιφανές ότι τα κίνητρά του είναι ο λαϊκισμός, η δημιουργία εντυπώσεων και οι ιδεολογικές του εμμονές. Δυστυχώς γι' αυτόν έχει μείνει τελείως μόνος. Τον αφήνουμε λοιπόν να βαδίσει τον δρόμο της μοναξιάς του χωρίς να ασχοληθούμε περαιτέρω μαζί του για το εν λόγω θέμα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: