Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

14 θέσεις εργασίας για αποφοίτους ΕΠΑΛ στο Δήμο Θηβαίων, τη ΔΕΥΑΘ και τη ΔΗΚΕΘ

14 θέσεις εργασίας για αποφοίτους ΕΠΑΛ στο Δήμο Θηβαίων, τη ΔΕΥΑΘ και τη ΔΗΚΕΘ
Ο Δήμος Θηβαίων, η Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ) και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ) ανακοινώνουν προς τους ενδιαφερόμενους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΠΑ.Λ, ότι συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Μαθητεία” των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τις ακόλουθες θέσεις εργασίας :

Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ – ΙΕΚ)
ΑΡ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
1
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
ΕΠΑ.Λ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
2
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΠΑ.Λ
2
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
 
 
 
ΕΠΑ.Λ.
1
ΔΕΥΑΘ
ΕΠΑ.Λ.
3
ΔΗΚΕΘ
3
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
ΕΠΑ.Λ
2
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
4
Τεχνικός Οχημάτων
ΕΠΑ.Λ
1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
5
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΕΠΑ.Λ
2
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΕΠΑ.Λ.
2
ΔΗΚΕΘ
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
14
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το ΕΠΑ.Λ που φοίτησαν, για να τους δοθούν οδηγίες για τη σχετική αίτηση συμμετοχής τους.
Γενικές Πληροφορίες για το Μεταλυκειακό Έτος - Ταξη Μαθητείας στο ΕΠΑΛ
Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας έχει διάρκεια εννιά μηνών και συνδυάζει 7ωρο εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο αρμόδιο ΕΠΑ.Λ. ή/και Εργαστηριακό Κέντρο (μία φορά την εβδομάδα) και «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις ημέρες.
Στους μαθητευόμενους παρέχεται αποζημίωση που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου και ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: