Κυριακή, 21 Μαρτίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΥΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στα 694.101,00 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 382.385,00 ευρώ θα προέλθει από χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», του προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Το υπόλοιπο ποσό των 311.716,02 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Θηβαίων.

Με αφορμή την έγκριση χρηματοδότησης των δύο προγραμμάτων ο Δήμαρχος Θηβαίων, Γεώργιος Αναστασίου, προέβη στην εξής δήλωση: «Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας και πρέπει να το προστατεύουμε, το οφείλουμε εξάλλου στα παιδιά μας και στις επόμενες γενεές. Τα δύο έργα αποτελούν μικρά μεν, αλλά σημαντικά βήματα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση».


Δεν υπάρχουν σχόλια: