Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Λιβαδειάς

Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί την 14η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα.  

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:  

1. ΄Εγκριση του Β2 Σταδίου και παραλαβή της οριστικής μελέτης : «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Λιβαδειάς».  

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο ότι έως την 31/3/2013 πρέπει να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και δεν επαρκεί ο χρόνος των ενεργειών που προηγούνται (λήψη απόφασης από Δημοτικό Συμβούλιο, Έγκριση από Επιτροπή Ελέγχου της Περιφέρειας ΣΥΠΟΘΑ , απόφαση από Γ.Γ.Α.Δ.Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας).  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ