Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009

Οικολογική καταστροφή από απόβλητα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ


Ερώτηση Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Περικλή Κοροβέση

Επτακόσιες με οκτακόσιες χιλιάδες τόνοι ερυθράς ιλύος, στερεό υπόλειμμα της επεξεργασίας αλουμίνας και αλουμινίου, από την ΑΛΟΥΜΙΝIΟ ΑΕ (πρώην ΠΕΣΙΝΕ), εναποτίθενται κάθε χρόνο στον Κορινθιακό Κόλπο, 25 εκατομμύρια (!) τόνοι συνολικά τα τελευταία 45 χρόνια, με αποτέλεσμα το 12% του θαλάσσιου πυθμένα του Κορινθιακού κόλπου να έχει καλυφθεί από τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Η ιλύς αυτή περιέχει στερεά κατάλοιπα βωξίτη, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα (κυρίως οξείδια σιδήρου, μολύβδου, τιτανίου, χρωμίου, νικελίου, κοβαλτίου) που δεν αποβάλλονται αλλά συσσωρεύονται στους ζωντανούς οργανισμούς, ενώ έχουν ανιχνευθεί εντός της ραδιενεργά στοιχεία όπως ουράνιο, ράδιο, θόριο. Έρευνες δεικνύουν ότι τα περιγραφέντα παραπάνω έχουν τοξική και καρκινογόνο δράση και προκαλούν διαταραχές στην ανάπτυξη, την αναπαραγωγή, τον μεταβολισμό, το ανοσοποιητικό σύστημα.
Επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ θέλουν την ΑτΕ έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αέριων ρύπων στην Ελλάδα. Τον Σεπτέμβριο του 2008, ελέγχθηκε για πρώτη φορά από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος και ανακοινώθηκε πρόστιμο 300.000 ευρώ για σωρεία σοβαρών περιβαλλοντικών παραβάσεων, αλλά δεν γνωρίζουμε αν συμμορφώθηκε ή εάν έχει επανελεγχθεί. Μέρος της λάσπης και κονιορτοποιημένος εισαγόμενος τροπικός βωξίτης αποτίθεται πλέον στη στεριά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέφους σκόνης με μεγάλη ακτίνα διασποράς, που η εισπνοή της δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Οι μέθοδοι αυτή απαλλαγής από τα απόβλητα, που σήμερα η επιστήμη και η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία απορρίπτει, αδειοδοτήθηκαν το 1972 από τη Δ/νση Υγείας της Νομαρχίας Βοιωτίας, υπηρεσία που δεν είχε δικαίωμα της έκδοσης μιας τέτοιας άδειας, χωρίς σαφή αναφορά στην κόκκινη λάσπη, ενώ μέχρι σήμερα παραμένει αδιευκρίνιστο το καθεστώς με το οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται την λάσπη. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, έχει ενημερώσει το ΥΠΕΧΩΔΕ πως δεν έχει δώσει άδεια διάθεσης της ερυθράς ιλύος στη θάλασσα.
Η ΑτΕ όφειλε να έχει συμμορφωθεί με τους όρους της οδηγίας IPPC (οδηγία 2008/1/EΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης) έως τις 30 Οκτωβρίου 2007, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αντίθετα, το ΥΠΕΧΩΔΕ ανακοίνωσε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) την 25η Αυγούστου του 2008 με σοβαρές ελλείψεις. Η νέα ΑΕΠΟ προβλέπει ότι η ΑτΕ : α. θα συνεχίσει ως το 2011 να απορρίπτει την κόκκινη λάσπη χωρίς άδεια στην θάλασσα με σαφές χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή μείωση της απορριπτόμενης ποσότητας, β. θα αποθέτει και θα συνεχίσει να αποθέτει ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες στερεών αποβλήτων στην ξηρά (60% μέχρι τέλος του 2009 και 100% μέχρι το 2011), χωρίς να έχει εγκριθεί χώρος για τη διάθεση στην ξηρά των στερεών αποβλήτων. Δεν προβλέπει όμως, ως όφειλε, εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και για την διαχείριση της λάσπης και τα θερμά νερά από τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΣΗΘ, ενώ προβλέπει απλή χερσαία εναπόθεση της λάσπης, που θα οδηγήσει σύντομα στο σχηματισμό τοξικού βουνού και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η λάσπη ή μέρος αυτής δεν θα καταλήγει και πάλι στη θάλασσα.
Ομάδα επιστημόνων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) διεξήγαγε, κατόπιν αιτήματος των περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής, σχετική έρευνα που αποδεικνύει α. το μέγεθος της υφιστάμενης περιβαλλοντικής καταστροφής, από την σημαντική επιβάρυνση σε ρύπους όπως το Θείο, ο Μόλυβδος και το Φθόριο, στα εδάφη μιας ευρύτατης περιοχής μέχρι τον Δήμο Λιβαδειάς, β. τρομακτικά μεγάλη επιβάρυνση σε Πολυκλυκικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ), κυρίως στα θαλάσσια ιζήματα του κόλπου της Αντίκυρας και κατ’ επέκταση Κορινθιακού, μιας περίκλειστης θάλασσας. Οι παραπάνω ρύποι και οι ΠΑΥ είναι ανθρωπογενείς και προϊόντα πυρολυτικής προέλευσης, συνδέονται δε σαφέστατα και άμεσα με τις δραστηριότητες της ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ ΑΕ. Το ΕΛΚΕΘΕ ενημέρωσε σχετικά τις αρμόδιες Κρατικές, Περιφερειακές και Νομαρχιακές υπηρεσίες από το Νοέμβριο του 2008, χωρίς ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
Η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝIΟΝ ΑΕ, προκειμένου να μην ζημιώνει με δεκάδες εκατομμύρια ετησίως τη ΔΕΗ και τους έλληνες καταναλωτές, αδειοδοτήθηκε και επιδοτήθηκε για την ίδρυση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής και παραγωγής ατμού με φυσικό αέριο για ιδία χρήση, (ΣΗΘ 334MW) και δεσμεύθηκε για την κατάργηση του μαζούτ σαν καύσιμο για την παραγωγή ατμού. Η μονάδα ΣΗΘ 334 MW ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2007 και άρχισε να λειτουργεί δοκιμαστικά από το Πάσχα του επόμενου χρόνου, αφού πρώτα με υπουργική απόφαση μετατράπηκε η άδειά της έτσι ώστε να πωλεί το ρεύμα που παράγει, κάτι στο οποίο εναντιώθηκε με κινητοποιήσεις η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και το ΔΣ. Η μετατροπή αυτή, - από συνοδό έργο για την ΑLΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., σε εμπορική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – εκτός από το οικονομικό σκάνδαλο- τροποποιεί τη χρήση της γης εντός της οποίας λειτουργεί η μονάδα, που απαλλοτριώθηκε από το ελληνικό δημόσιο αποκλειστικά για την κατασκευή εργοστασίου αλουμίνας και αλουμινίου μετατρέποντάς την σε ζώνη εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων.
Η λειτουργία της μονάδας ΣΗΘ- μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - ισχύος 334MW, ξαναξεκίνησε εδώ και λίγο καιρό χωρίς άδεια λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΑΝ και ΔΕΣΜΗΕ) ενώ η άδεια χρήσης θαλασσινού νερού ψύξης που, εν τω μεταξύ εκδόθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στερείται Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Για το θέμα είχε κατατεθεί αναφορά στην Εισαγγελέα Λιβαδειάς στις 06/06/2008, από πολίτες της περιοχής.
Οι επιπτώσεις στην ήδη επιβαρημένη περιοχή θα είναι καταστροφικές. Με βάση στοιχεία της επιχείρησης, η εκτίμηση του ΕΜΠ (Νοέμβριος 2007) θεωρεί ότι θα υπάρξει δραματική αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων, ενώ 600 χιλιάδες κυβικά θαλασσίου ύδατος χρησιμοποιούμενο για την ψύξη της ΣΗΘ θα απορρίπτονται θερμότερα κατά 8ο – 10ο C καθημερινά στον κλειστό κόλπο της Αντίκυρας, αναμεμιγμένα με χημικές ουσίες, που εκτιμάται πως θα διαταράξουν την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και θα προκαλέσουν βλάβες σε όλους τους υδρόβιους οργανισμούς. (ΕΛΚΕΘΕ). Οι βλάβες είναι ήδη ορατές αφού πληθαίνουν οι αναφορές κατοίκων για καταστροφή αποικιών των στρειδιών και άλλων εχινόδερμων.
Το Ν.Σ Βοιωτίας έδωσε αρνητική γνωμοδότηση στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούσαν την ΑτΕ και τις νέες εγκαταστάσεις της μονάδας ΣΗΘ 334MW με φυσικό αέριο και ζητήθηκε από την εταιρεία να φέρει νέους όρους που να σέβονται το περιβάλλον και να εφαρμόζουν τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.
Την περιβαλλοντική καταστροφή της Αντίκυρας και κατ’επέκταση του Κορινθιακού κόλπου, με βάση το σχεδιασμό που έχει υποβληθεί στην ΡΑΕ, πρόκειται να ολοκληρώσει η δημιουργία δύο ακόμη μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο ισχύος 412MW, και 400MW αντίστοιχα εκ των οποίων η πρώτη ήδη κατασκευάζεται. Επίσης υπάρχει κατ΄ αρχή και θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ για την εγκατάσταση μιας ακόμη (τέταρτης) ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 600 MW με καύσιμο τον λιθάνθρακα.
Με βάση τα στοιχεία που δίνει η ίδια η επιχείρηση Αλουμίνιο της Ελλάδας, στους 1.046.000 τόνους το χρόνο με την προσθήκη της αρχικής μονάδας φυσικού αερίου οι ρύποι θα φτάσουν τους 1.877.000 τ/χ., με τη λειτουργία των δύο επιπλέον τους 5.990.000 τ/χ. (το 4,4 % των συνολικών δεσμεύσεων που έχει η χώρα μας, με βάση το πρωτόκολλο του Κιότο).
Mε βάση τα παραπάνω, Ερωτάται ο κ. Υπουργός
• Γιατί δεν συνυπολογίστηκε το γεγονός ότι με τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας της νέας μονάδας ΣΗΘ, υπονομεύονται οι δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής κυρίως ο τουρισμός και η αλιεία, χωρίς καμία ουσιαστική συνεισφορά στην τοπική οικονομία δεδομένης της φύσης των μονάδων αυτών;
• Γιατί μετέτρεψε την άδεια της ΣΗΘ, δρομολογώντας τη μετατροπή της περιοχής σε ενεργειακό κέντρο με ανυπολόγιστες οικολογικές συνέπειες για ολόκληρο τον Κορινθιακό;
• Γιατί μετέτρεψε την άδεια της ΣΗΘ, αφού η μονάδα είτε λειτουργήσει ως αυτοπαραγωγός (όπως είχε αδειοδοτηθεί) είτε ως ανεξάρτητος παραγωγός, θα απελευθερωθεί το ίδιο ακριβώς ποσό ηλεκτρικής ισχύος, 334 ΜW, για να διατεθεί για τις ανάγκες του συστήματος;

Διαβάστε περισσότερα...

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του ΑυγούστουΧιλιάδες αδειούχοι εγκαταλείπουν από σήμερα (Παρασκευή) την Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις. Από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέχρι τα μεσάνυχτα 33 δρομολόγια, με περισσότερους από 25.000 επιβάτες, ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια.
Συνεχίζονται τα έργα στην Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Καπανδριτίου, στο ύψος της Θήβας και της Υλίκης. Ανάλογα έργα εκτελούνται και την εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως. Από δύο λωρίδες γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Καπανδριτίου, όπως επίσης και στο ύψος της Θήβας, ενώ από μία λωρίδα γίνεται η κίνηση στην Κορίνθου - Τριπόλεως.
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
Πηγή: Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα...

Το πόθεν έσχες ΜπασιάκουΜεγάλη ακίνητη περιουσία κατέχει ο τέως υπουργός Ε. Μπασιάκος κυρίως στην Αθήνα και τη Θήβα. Οπως προκύπτει από το «πόθεν έσχες» του προφανώς διαθέτει οικόπεδα επί των οποίων έχουν κτιστεί γραφεία και αποθήκες και στις δύο πόλεις. Διαθέτει επίσης τρεις οικίες στη Θήβα 55,65 και 55 τ.μ., αλλά και αρκετά αγροτεμάχια στη Βοιωτία. Η σύζυγός του έχει στην κατοχή της έξι οικίες στο Ψυχικό, από 36 έως 140 τ.μ., καθώς και δύο αποθήκες στην ίδια περιοχή.
Η βουλευτική του αποζημίωση ανήλθε στα 96.076,47 ευρώ, ενώ από άλλες πηγές εισέπραξε 56.591,25 ευρώ. Η σύζυγός του για το ίδιο έτος έλαβε 14.981,69 ευρώ. Η κυρία Συροπούλου-Μπασιάκου έχει αμοιβαία κεφάλαια ύψους 20.298,50 ευρώ. Το σύνολο των καταθέσεων του τέως υπουργού ανέρχεται σε 538.803,39 ευρώ.
Η γυναίκα του διαθέτει Ι.Χ. 1.600 κ.ε.

Διαβάστε περισσότερα...

Υδατοδεξαμενές στα δάση της Βοιωτίας!Μεγάλες υδατοδεξαμενές τοποθετεί αυτό το διάστημα στα δάση της Βοιωτίας και ιδιαίτερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών το τμήμα πολιτικής προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Τρείς τέτοιες αντιπυρικές δεξαμενές, χωρητικότητας 40 τόνων η καθεμία, τοποθετήθηκαν το πρωί στο δάσος του Μοσχοποδίου, στις Πλαταιές και την ευρύτερη περιοχή του Κιθαιρώνα.
Να σημειώσουμε ότι η όλη ενέργεια έγινε με πρωτοβουλία της ΝΑΒ και μετά από συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Θήβας όπου και υπέδειξε τους χώρους τοποθέτησης.
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο αρμόδιος, για θέματα πολιτικής προστασίας, αντινομάρχης Δημήτρης Νταλιάνης «οι δεξαμενές ανοιχτού τύπου είναι κατάλληλες για προσέγγιση και από επίγεια πυροσβεστικά μέσα».
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλη διευκόλυνση στην κατάσβεση θα παρέχεται κυρίως στα εναέρια μέσα (ελικόπτερα) καθώς είναι γνωστό ότι για τον ανεφοδιασμό τους απαιτείται μετάβαση σε λίμνες ή θάλασσα με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος.
«Όλες αυτές οι δεξαμενές προέρχονται από δωρεές εταιριών του Νομού μας που τους ευχαριστούμε» είπε ο κ. Νταλιάνης τονίζοντας ότι πρωταρχικό ρόλο πρέπει να παίζει η πρόληψη (κρουνοί, εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης, αντιπυρικές ζώνες κτλ). Πάντως σε πρώτη φάση οι υδατοξεμενές θα γεμίσουν από τις υδροφόρες της Νομαρχίας και με την συνδρομή της Πυροσβεστικής.
Ωστόσο απαραίτητο είναι οι Δήμοι να προχωρήσουν στην εκτέλεση έργων για την εξασφάλιση νερού στα δάση ώστε να είναι πάντα γεμάτες και έτοιμες σε περίπτωση που χρειαστεί.
Για την μεταφορά των τεράστιων δεξαμενών στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση από οχήματα της Νομαρχίας και της Τροχαίας Θήβας που συνόδευαν το μεγάλο φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα...

Συνεχίζεται η προετοιμασία του ΑΟ Θήβα


Με πιο εντατικούς ρυθμούς και διπλές προπονήσεις συνεχίζεται στο Δημοτικό Στάδιο η προετοιμασία του Α.Ο. ΘΗΒΑ.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο τραυματισμός του Βίκτωρα Μπατσούλη του μεσοεπιθετικού της ομάδας του Γιώργου Λάμπρου, στον αγώνα με τον Λεβαδειακό και θα τον κρατήσει 15 με 20 μέρες εκτός προπονήσεων.
Αναβλήθηκε το φιλικό με τον Ολυμπιακό Χαλκίδας καταβάλλονται προσπάθειες να βρεθεί ομάδα για φιλικό παιχνίδι το Σαββατοκύριακο.
Επιμέλεια Σύλλας Παύλου

Διαβάστε περισσότερα...

Αστυνομικό ρεπορτάζΣτα πλαίσια διενεργούμενης προανάκρισης σχετικά με κλοπή που έλαβε χώρα την 23-06-2009 σε οικία ιδιοκτησίας 69χρονης ημεδαπής στη Λιβαδειά Βοιωτίας εξακριβώθηκε ότι δράστης της ανωτέρω κλοπής τυγχάνει 34χρονος ημεδαπός κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής. Δράστης αναζητείται από το Τμήμα Ασφαλείας Λιβαδειάς.
-Πρωινές ώρες της 30-07-2009 στη Θήβα Βοιωτίας σημειώθηκε έκρηξη συνεπεία διαρροής σε φιάλη υγραερίου σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας 79χρονης ημεδαπής, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Ανωτέρω τραυματισθείσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, όπου νοσηλεύεται. Από την διενεργούμενη προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Θηβών, δεν προκύπτουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας.
-Πρώτες πρωινές ώρες της 30-07-2009 στην Οινόη Βοιωτίας, άγνωστοι δράστες αφού έθραυσαν την τζαμαρία καταστήματος ιδιοκτησίας ημεδαπού κάτοικου Ωρωπού Αττικής, εισήλθαν εντός αυτού και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 2.000€ σε διάφορα χαρτονομίσματα και διάφορες ηλεκτρικές συσκευές συνολικής αξίας 8.500€. Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σχηματαρίου.
-Πρώτες πρωινές ώρες της 30-07-2009 στη Λιβαδειά Βοιωτίας, άγνωστοι δράστες εισήλθαν από ανασφάλιστο παράθυρο εντός της οικίας ημεδαπής και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 700€. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Λιβαδειάς.
-Μεσημβρινές ώρες της 29-07-2009 στη Θήβα Βοιωτίας, άγνωστος δράστης αφαίρεσε μία τσάντα από ημεδαπής γυναίκας ηλικίας 29 ετών, κατοίκου Θηβών, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 130€ και διάφορα άλλα προσωπικά αντικείμενα. Διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών.

Διαβάστε περισσότερα...

Β. ΤΟΓΙΑΣ: «Να μην εξαιρεθεί η Βοιωτία από τις αποζημιώσεις για τα σιτηρά»Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κατέθεσε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Τόγιας ζητώντας να μην εξαιρεθεί η Βοιωτία από τις αποζημιώσεις από τα σιτηρά.
Η ερώτηση του κ. Τόγια έχει ως εξής:
Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι έντονοι περίοδοι ξηρασίας του 2007 σε πολλές περιοχές της χώρας οδήγησαν σε απώλεια της παραγωγής των καλλιεργητών σιτηρών.
Στην πρόσφατη ανακοίνωση του ΕΛΓΑ σχετικά με τις αποζημιώσεις των πληγέντων σιτηροκαλλιεργητών από το πρόγραμμα ΠΣΕΑ εντελώς αιφνιδιαστικά και αναίτια ο Νομός Βοιωτίας εξαιρείται των αποζημιώσεων.
Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση αλλά και αγανάκτηση στους παραγωγούς οι οποίοι βρίσκονται εδώ και καιρό ήδη σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο όπου το αγροτικό τους εισόδημα μειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και οι τιμές των προϊόντων κατρακυλούν.
Η άνιση μεταχείρισή τους σε σχέση με συναδέλφους τους σιτηροκαλλιεργητές άλλων Νομών δημιουργεί έντονη ανησυχία αλλά και ερωτήματα περί του τρόπου και των κριτηρίων με τα οποία λαμβάνονται τέτοιου είδους πολιτικές αποφάσεις.
Η κυβέρνηση οφείλει, στα πλαίσια της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης, να ανακαλέσει την απόφασή της και να προχωρήσει άμεσα στην καταβολή των αποζημιώσεων στους καλλιεργητές σιτηρών της Βοιωτίας.
Ερωτάται ο Υπουργός:
Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους καλλιεργητές σιτηρών του νομού Βοιωτίας;

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για Εθελοντισμό στη Θήβα!


Η πρόσφατη πυρκαγιά στο Μοσχοπόδι ανέδειξε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ανάγκη ενεργοποίησης των πολιτών.
Αναμφίβολα σε κάθε έκτακτη ανάγκη, τον βασικό ρόλο για την αντιμετώπισή της τον κατέχει η πολιτεία.
Αυτή θα προσφέρει τα υλικά μέσα, θα σχεδιάσει και θα συντονίσει τη δράση για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.
Όμως, σε όποια περίπτωση η συμβολή των πολιτών στην πρόληψη, κυρίως σ’ αυτήν, και στην έγκαιρη αντιμετώπισή της είναι καθοριστική.
Οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον στο οποίο ζουν και με τις παρεμβάσεις τους συμμετέχουν έμπρακτα στη διαμόρφωση των συνθηκών, μέσα στις οποίες ζουν.
Για τον σκοπό αυτό η εθελοντική προσφορά τους δεν είναι μόνον χρήσιμη αλλά και ωφέλιμη, αφού σφυρηλατεί περιβαλλοντικές συνειδήσεις.
Ο Δήμος προσπαθεί να συγκροτήσει ομάδες εθελοντών. Παρόμοιες προσπάθειες έχουν γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν, με αρκετές συμμετοχές από ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας, όχι όμως επαρκείς για την συγκρότηση τμήματος που θα υποστεί την ανάλογη εκπαίδευση. Επανερχόμαστε λοιπόν και παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κυρία Ειρήνη Κέλλη για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο τηλέφωνο: 22620 29250.
Ο Δήμαρχος Θηβαίων
Νίκος Σβίγγος

Διαβάστε περισσότερα...

Ξεσήκωσε η Μαίρη Λίντα!Ακμαία και γελαστή έδωσε χθες την συναυλία της στη Θήβα η Μαίρη Λίντα.
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού τραγούδησε τις επιτυχίες που έλεγε ντουέτο με τον Μανώλη Χιώτη και που οι περισσότεροι μάθαμε από τον ασπρόμαυρο ελληνικό κινηματογράφο.
Ταινία χωρίς Χιώτη και Λίντα δεν γινόταν!
Η χθεσινή λαϊκή βραδιά πραγματικά άξιζε. Πολύς ο κόσμος και κάθε ηλικίας. Άλλοι για να θυμηθούν τα περασμένα και άλλοι για να δουν από κοντά την Μαίρη Λίντα. Μαζί της και η Λιζέτα Νικολάου.
Θαυμάσια και η ορχήστρα της!
Η Λίντα γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1931. Αρκετά μεγάλη σήμερα. Όμως η φωνή της «καμπάνα»!
Την Μαίρη Λίντα προσφώνησε ο Δήμαρχος Θηβαίων που της επέδωσε τιμητική πλακέτα για την προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι.
Ο Νίκος Σβίγγος είπε στη ομιλία του: «Ευχαριστώ την κ. Διακογιάννη, το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΟΠΑΠ για την ευκαιρία που μας δώσανε να έχουμε σήμερα κοντά μας ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού.
Την Μαίρη Λίντα.
Να πούμε στην κ. Λίντα ότι η Θήβα την αγαπά, την καλοδέχεται, την χειροκροτεί, την τραγουδά. Θα γνωρίζει ότι στη Θήβα την πόλη των Ηρώων και των ημίθεων έρχονται και βάζουν, όλοι όσοι προσφέρουν στον πολιτισμό, από ένα λιθαράκι στην προκοπή και την πρόοδο. Θα μου επιτρέψει εκ μέρους όλων σας να την επιδώσω μια τιμητική πλακέτα για να θυμάται ότι πέρασε από την όμορφη Θήβα».
Η Μαίρη Λίντα τραγούδησε για μια ώρα περίπου προσφέροντας άφθονο κέφι….!


Τραγούδι 1, Τραγούδι 2
Διαβάστε περισσότερα...

Σύσκεψη για τους λαθρομετανάστεςΣτο κτίριο της ΕΛ.ΑΣ βρέθηκε ο αντιδήμαρχος Θηβαίων Κώστας Βενιζέλος μετά από εντολή του Δημάρχου Νίκου Σβίγγου. Ο κ. Βενιζέλος συνομίλησε με τον Διευθυντή της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Λάμπρο Χουλιάρα για τα θέματα των λαθρομεταναστών και της παρουσίας τους κατά μεγάλες ομάδες στην πλατεία των Αγίων Θεοδώρων και τον Συνοικισμό. Σε δηλώσεις του ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι «τις τελευταίες ημέρες όλο και περισσότεροι λαθρομετανάστες έρχονται στην πόλη μας προκειμένου να αποφύγουν τα μέτρα της αστυνομίας που λαμβάνονται στις μεγάλες πόλεις».
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η πραγματοποίηση περισσότερων περιπολιών από το προσωπικό της αστυνομίας ενώ ο κ. Βενιζέλος έκανε γνωστό ότι θα ζητήσει από τους αγρότες, μέσω των εκπροσώπων τους, να αλλάξουν τα σημεία συνάντησης αγροτών-αλλοδαπών σε σημεία όπου θα εξυπηρετούνται καλύτερα και δεν θα δημιουργούνται προβλήματα.

Διαβάστε περισσότερα...

Συλλήψεις μεταναστών στην Αθήνα – Ασφυξία στην Περιφέρεια


Γιατί το ΣΔΟΕ δεν παρεμβαίνει στον Συνοικισμό;

Η επιχείρηση «σκούπα» του αρχηγείου της Ελληνικής αστυνομίας στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα έχουν οδηγήσει χιλιάδες λαθρομετανάστες στην Περιφέρεια προκειμένου να αποφύγουν πιθανή σύλληψη.
Οι έφοδοι γίνονται σε εγκαταλελειμμένα σπίτια εκεί όπου οι αλλοδαποί ζητούν στέγη με τους χώρους αυτούς να αποτελούν εστίες μόλυνσης.
Ποιος όμως ενδιαφέρεται πραγματικά για το τεράστιο αυτό κοινωνικό πρόβλημα και όχι την συμμόρφωση της «βιτρίνας» της χώρας στα…. Ευρωπαϊκά πρότυπα;
Η κατάσταση ίδια και χειρότερη σε όλη την επικράτεια. Τρανό παράδειγμα η πόλη της Θήβας και συγκεκριμένα η περιοχή του Συνοικισμού όπου τα προβλήματα είναι τεράστια.
Άθλιες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής στα προσφυγικά σπίτια που θα έπρεπε μα αποτελούν μνημείο για την Ελλάδα, την ιστορία της και την πόλη μας.
Η άσχημα εικόνα που αντικρίζει κανείς έγινε βίωμα όχι μόνο στους κατοίκους του Συνοικισμού αλλά σε όλους τους Θηβαίους που νιώθουν. Δυστυχώς, ότι η κατάσταση θα χειροτερεύει μέρα με την ημέρα.
Όσο για επέμβαση ή πρόνοια από το Κράτος ούτε να το συζητάμε.
Άνθρωποι που αναζητούσαν ένα καλύτερο αύριο, που δουλεύουν, όσοι καταφέρνουν να εξασφαλίσουν το μεροκάματο, από το πρωί έως το βράδυ για να στείλουν πενταροδεκάρες στην πατρίδα τους, σε γονείς, γυναίκες και παιδιά.
Αναγκάζονται να στοιβάζονται 10 ή και περισσότερα άτομα σε σπίτια που θα έπρεπε να μένουν δύο ή τρεις.
Όπου φτωχός και η μοίρα του! Εκμετάλλευση στη δουλειά, εκμετάλλευση και στην στέγη.
Το ενθαρρυντικό είναι ότι στην προχθεσινή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Αθήνα επενέβη και το ΣΔΟΕ κλιμάκια του οποίου θα σχηματίσουν δικογραφίες σε βάρος των ιδιοκτητών των σπιτιών, οι οποίοι φέρονται ότι έπαιρναν 5-7 ευρώ την ημέρα από κάθε μετανάστη για να τους επιτρέπουν να μένουν εκεί, χωρίς να παρέχονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής. Το εισόδημα αυτό δεν δηλώνεται στην εφορία.
Γιατί δεν γίνεται κάτι ανάλογο και στον Συνοικισμό; Γιατί αφήνουμε κάποιους να θεωρούν ότι οι λαθρομετανάστες δεν είναι άνθρωποι και δικαιούνται να στεγάζονται σε σπίτια και όχι σε…τρώγλες;
Μήπως θα έπρεπε και ο Δήμος Θηβαίων να κάνει την δική του παρέμβαση;
Άλλα θέματα που έχουν προκύψει «αντιμετωπίζονται» αυτές τις μέρες στα αστυνομικά τμήματα όπου οδηγούνται οι λαθρομετανάστες που συνελήφθησαν στην Αθήνα.
Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Θήβας. Δεν έχουν εξεταστεί από γιατρούς και κανείς δεν γνωρίζει την κατάσταση της υγείας τους. Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε παρατηρήθηκαν κρούσματα ψωρίασης…!
Μόνο που στην Υποδιεύθυνση δεν είναι μόνο οι κρατούμενοι αλλά και οι εργαζόμενοι και οι πολίτες που εξυπηρετούνται καθημερινά από τις υπηρεσίες της αστυνομίας.
Ποιος διασφαλίζει ότι δεν κινδυνεύουν;
Μάθαμε ότι ξεκίνησαν οι εργασίες στο στρατόπεδο της Ριτσώνας για να φιλοξενηθούν οι λαθρομετανάστες. Ποιος θα τους φυλάει;
Θέλει και ρώτημα; Για όλα φρόντισε η Κυβέρνηση Καραμανλή. Θα αποδυναμώσει τα αστυνομικά τμήματα και όλες τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ και στη Θήβα! Ήδη κάνουμε μαύρα μάτια να δούμε περιπολικό ή αστυνομικό και τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα!
Κατάσταση όχι μπάχαλο αλλά επικίνδυνη! Και Θεός και Αλλάχ βοηθός!

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Αυστηρές οδηγίες προς...υποψηφίους!


Από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε.Κ.Α.Π.) του ΠΑΣΟΚ , ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Καταστατικού οι διαδικασίες για την ανάδειξη υποψηφίων για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2010 καθώς και οι διαδικασίες ανάδειξης υποψηφίων βουλευτών για τις Εθνικές Εκλογές , θα διεξαχθούν έπειτα από έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τον Γραμματέα του Κινήματος και θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων .
Μέχρι τότε τυχόν ανακοίνωση υποψηφιότητας καθώς και συζητήσεις που θα προκληθούν από οποιοδήποτε όργανο , θεωρείται καταστατική παραβίαση και θα παραπέμπετε αυτοδικαίως στην Ε.Κ.Α.Π. για πειθαρχικό έλεγχο , σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού της .
Το Γραφείο Τύπου της Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα...

Άμεση κατανομή των αποζημιώσεων σιτηρών από τον καύσωνα του 2007 απαιτεί ο Νομάρχης ΒοιωτίαςΟ Νομάρχης Βοιωτίας κ. Κλέαρχος Περγαντάς με αφορμή την ανακοίνωση πληρωμής των αποζημιώσεων σιτηρών από τον ΕΛΓΑ μέσω του προγράμματος ΠΣΕΑ βλέποντας με έκπληξη ότι οι αγρότες του Ν. Βοιωτίας δεν συμπεριλαμβάνονται στις πληρωμές, με έγγραφο του στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητά άμεσα να αποζημιωθούν και οι αγρότες του Ν. Βοιωτίας από το πρόγραμμα ΠΣΕΑ που εφαρμόζεται σε όλη σχεδόν τη χώρα.
Το επιχείρημα από πλευράς ΕΛΓΑ ότι δεν υπάρχουν στοιχεία του Ν. Βοιωτίας και ακόμη δύο νομών δηλαδή της Φθιώτιδας και Μαγνησίας δεν είναι αληθές και δεν ευσταθεί διότι τα στοιχειά ήταν στην διάθεση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επιπλέον θα μπορούσαν να ζητηθούν άμεσα οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή διευκρινήσεις από τις υπηρεσίες της ΝΑΒ.
Φυσικά είναι άξιον απορίας σε όλους τους αγρότες του νομού μας πώς οι σιτοκαλλιεργητές σχεδόν όλης της χώρας να αποζημιώνονται και τρεις νομοί να είναι εκτός του προγράμματος των αποζημιώσεων.
Οι υπηρεσίες της Νομ/κής Αυτοδιοίκησης είναι στη διάθεση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αποστείλουν εκ νέου τα πραγματικά στοιχεία του Ν. Βοιωτίας όπως έγινε εκ των υστέρων σε αρκετούς νομούς, περιμένοντας από τον κ. Υπουργό την δικαίωση των αγροτών του Ν. Βοιωτίας διότι γνωρίζει πολύ καλά την δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκονται οι αγρότες και να σταματήσει η διάκριση μεταξύ των αγροτών διαφόρων περιοχών.

Διαβάστε περισσότερα...

Εκδηλώσεις ΥΠ.Πο για την Αυγουστιάτικη πανσέληνο


ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΥΒΟΙΑ
Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας Συναυλία με τους Δημήτρη Μπάση και Γιώτα Νέγκα
Κάστρο Λαμίας Συναυλία με τη Σαββίνα Γιαννάτου και
τους Primavera en Salonico
Ακρόπολη Πρόερνας χωρίς εκδήλωση
Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας χωρίς εκδήλωση
Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας Ανοικτό μουσείο χωρίς εκδήλωση
Κάστρο Άμφισσας Το φεγγάρι κάνει βόλτα στο Κάστρο της Άμφισσας
με τους «Ιχνηλάτες»
Φρούριο Καράμπαμπα Χαλκίδας Συναλία με τους Ελένη Τσαλιγοπούλου, Γιώργο Ανδρέου και Μανώλη Καραμπίνη σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλκίδας
Αρχαιολογικός Χώρος Φούρκας Σκύρου Μουσική εκδήλωση με τους «Θαλασσινούς»
-Το αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας φυσικά θα αργήσει πολύ να "δει" εκδήλωση Αυγούστου αφού το Υπουργείο Πολιτισμού δεν κόπτεται να ολοκληρώσει τις εργασίες και επιτέλους να λειτουργήσει!

Διαβάστε περισσότερα...

Συνάντηση Περγαντά - Αβραμόπουλου για το θέμα της γρίπης


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑΕ (Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας), στο οποίο συμμετέχει ο Νομάρχης Βοιωτίας Κλέαρχος Περγαντάς, συναντήθηκε σήμερα, με τον Υπουργό Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλο, για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Περγαντάς έθεσε τα εξής θέματα :
- Την ανεπάρκεια του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης, αφού δεν υπάρχει, μέχρι σήμερα, συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την προστασία της υγείας των πολιτών.
- Την απουσία των αναγκαίων κονδυλίων προς τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Νομαρχιών για την προμήθεια του απαραίτητου υγειονομικού υλικού.
- Τις μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας Βοιωτίας, στα Κέντρα Υγείας του Νομού και στα Γενικά Νοσοκομεία Θήβας και Λιβαδειάς.
Ο Νομάρχης τόνισε στον Υπουργό την επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένη στρατηγική και να μεριμνήσει για την εξεύρεση των χρηματικών, υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η πανδημία της γρίπης και να προστατευθεί η υγεία των πολιτών.
br>
Διαβάστε περισσότερα...

Το πόθεν έσχες των Βατοπεδινών


Σχεδόν αμετάβλητη παραμένει η περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών αρχηγών, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του πόθεν έσχες για τη χρήση του 2007.
Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση εμφανίζεται ο αρχηγός της κυβέρνησης.
Από τους λεγόμενους Βατοπεδινούς πρώην υπουργούς της κυβέρνησης ξεχωρίζει η μεγάλη ακίνητη περιουσία του Ευάγγελου Μπασιάκου στη Θήβα που είχε από τα προηγούμενα έτη, τα 51 ακίνητα της οικογένειας του Γιώργου Βουλγαράκη, τα 6 ακίνητα του Πέτρου Δούκα, αλλά και τα 815.600 ευρώ που δηλώνει ως ετήσιο εισόδημα για το 2007 η σύζυγος του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, Μάρα Ζαχαρέα που προφανώς σε αυτό το ποσοστό συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωση της από τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA.
-Βαγγέλη να τα χαίρεσαι αλλά δεν δίνεις και αυτό το οικοπεδάκι στους Αγίους Θεοδώρους που έχεις τάξει προ πολλού για να γίνει γηπεδάκι; Το έχεις υποσχεθεί. Αν δεν το θυμάσαι να στο θυμήσω εγώ.
Την δήλωση την είχες κάνει στο MEGA τότε που κλώτσαγες την μπάλα!@

Διαβάστε περισσότερα...

Τραυματισμός 79χρονης απο έκρηξη πετρογκάζ


Σοβαρά μεταφέρθηκε το πρωί στο νοσοκομείο της Θήβας μια 79χρονη από έκρηξη φιάλης υγραερίου.
Η ηλικιωμένη γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα απο το ωστικό κύμα σε όλο της το σώμα όταν στην προσπάθεια της να ανάψει το πετρογκάζ της κουζίνας αυτό έκανε έκρηξη πιθανόν από διαρροή.
Αμέσως στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας ενώ η 79χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Θήβας και στη συνέχεια λόγω της κρίσιμης κατάστασης σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Να σημειώσουμε ότι από την ισχυρή έκρηξη δεν προκλήθηκε πυρκαγιά και ζημιές σε άλλα σπίτια.

Διαβάστε περισσότερα...

Αισχύλου "Χοηφορες" στους Δελφούς


Το Σάββατο 8 Αυγούστου ώρα 21:00 στο Θέατρο Φρύνιχος

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισας – "Θεσσαλικό Θέατρο" μετά από 17 χρόνια, επαναλαμβάνει το φετινό καλοκαίρι την τραγωδία του Αισχύλου, "ΧΟΗΦΟΡΕΣ", που όταν πρωτοπαίχτηκε το 1992 στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, στην Κύπρο και σε όλη την Ελλάδα, γνώρισε μεγάλη επιτυχία και θεωρήθηκε σαν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες σκηνικές προτάσεις στην Αρχαία Τραγωδία.
Οι "ΧΟΗΦΟΡΕΣ" φέτος παίζονται με την μετάφραση, σκηνοθεσία και χορογραφία του Κώστα Τσιάνου και με την Λυδία Κονιόρδου στο ρόλο της Ηλέκτρας και της Κλυταιμνήστρας. Τον Ορέστη ερμηνεύει ο Νίκος Ψαρράς .
Μετά από 11 χρόνια ο Κώστας Τσιάνος επιστρέφει στο "Θεσσαλικό Θέατρο" που ήταν ένας από τους ιδρυτές του και που το υπηρέτησε για 22 χρόνια, από τα οποία τα 15 χρόνια ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής.
Την ίδια επιστροφή κάνει και η Λυδία Κονιόρδου που με τις παραστάσεις Αρχαίας Τραγωδίας του ¨Θεσσαλικού¨ με σκηνοθέτη τον Κώστα Τσιάνο αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες τραγωδούς μας.
Τα εξαιρετικά κοστούμια θα είναι και πάλι της Ιωάννας Παπαντωνίου που έχουν παρουσιαστεί σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Η μουσική θα είναι του Διονύση Τσακνή.
Η παράσταση θα ακολουθήσει και πάλι την ίδια άποψη που στηρίχθηκε ...πάνω στις λαϊκές τελετουργίες, αφού τα στοιχεία που συνθέτουν τις «ΧΟΗΦΟΡΕΣ» τα συναντάμε σε πολλές παραλογές της Δημοτικής μας ποίησης, σε λαϊκά παραμύθια, σε μοιρολόγια, στους επιτάφιους θρήνους, στο ανακάλεμα των ψυχών, στους εξαγνισμούς και σε άλλες μορφές της Λαϊκής και Θρησκευτικής μας έκφρασης...
Πληροφορίες για εισητήρια στο Ε.Π.Κε.Δ τηλ: 22650-82353 ή την ημέρα της θεατρικής παράστασης από το πωλητήριο στην είσοδο του Θεάτρου Φρύνιχος.

Διαβάστε περισσότερα...

Βέρα Αναστασίου: Είναι ειδική στα κοκτέιλ


Ψάχνοντας πριν απο λίγο σε όλες τις εφημερίδες βρήκαμε στην espresso ένα αφιέρωμα για την Θηβαία Βέρα Αναστασίου η οποία συμμετείχε πρόσφατα σε καλλιστεία.
Η Βέρα γνωστή απο την εργασία της σε διάφορα καφέ της πόλης μας, αυτό το διάστημα εργάζεται σε γνωστό beach bar στον Ωρωπό και ασχολείται με την παρασκευή δροσιστικών κοκτέιλ.
Μάλιστα όπως δήλωσε κάνει προετοιμασία για να δώσει εξετάσεις στο πανεπιστήμιο και στόχος της είναι να σπουδάσει αγγλική φιλολογία.
Αν και δεν πήρε τίτλο ομορφιάς στα καλλιστεία, η Βέρα κατάφερε να ξεχωρίσει. Δίχως αμφιβολία ήταν από τις πιο εντυπωσιακές (και ψηλότερες!) κυρίες της λαμπερής βραδιάς.
Πάντως εμείς θα πεταχτούμε μέχρι τον Ωρωπό για ένα κοκτέιλ.....!
Δείτε την συνέντευξη εδώ

Διαβάστε περισσότερα...

Άμεση Λύση στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Στερεάς


Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ολοκλήρωσε κύκλο συναντήσεων εργασίας με τους Φο.Δ.Σ.Α. που δεν διαθέτουν ακόμη ΧΥΤΑ

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς ολοκλήρωσε κύκλο συναντήσεων εργασίας με τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που δεν διαθέτουν ακόμη Χώρο Υγειονομικής Ταφής, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της δημιουργίας των χώρων αυτών σε κάθε περιοχή. Συγκεκριμένα συναντήθηκε με τα μέλη του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Λοκρίδας, του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Φθιώτιδας, του Φο.Δ.Σ.Α. Φωκίδας, του Φο.Δ.Σ.Α. Νότιας Εύβοιας και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ευρυτανίας.
Στόχος των συναντήσεων εργασίας ήταν η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας περί της τρέχουσας κατάστασης για κάθε Φορέα Διαχείρισης, ειδικότερα η εξέλιξη της μελέτης ωρίμανσης για το κύτταρο διαχείρισης των απορριμμάτων και η διαδικασία χωροθέτησης.Ο Γενικός Γραμματέας με τη σειρά του ενημέρωσε τους Φορείς Διαχείρισης για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που ανοίγονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά την εκχώρηση από το ΥΠΟΙΟ και το ΥΠΕΧΩΔΕ του ποσού των 88,0 εκατ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων διαχείρισης Οικιακών και Βιομηχανικών στερεών αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα...

Β. ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ: «Η Ν.Δ βλάπτει την κοινωνική ασφάλιση»


«Η είδηση που βγήκε από την συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι ο κ. Παπαθανασίου δεσμεύθηκε ότι το φθινόπωρο θα προχωρήσει και σε δεύτερο πακέτο μέτρων και διαθρωτικών αλλαγών. Με λίγα λόγια και σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε από την νεοδημοκρατική διακυβέρνηση, έρχονται και νέοι φόροι, έρχονται και νέες ρυθμίσεις (ασφαλιστικό, ωράριο εργασίας) που θα κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή των εργαζομένων, των χαμηλόμισθων, των συνταξιούχων».
8/7/2009 Βασικός Σχολιασμός Επικαιρότητας ΠΑΣΟΚ
Δήλωση Βάσως Τσόνογλου: Με βιασύνη και προχειρότητα για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση της ΝΔ πιστή στη δεξιά παράδοση των αιφνιδιασμών και των θερινών επελάσεων στα δικαιώματα των εργαζομένων επιχειρεί θεσμικές αλλαγές χωρίς διάλογο στις κενές της εξαγγελίες για τα βαρέα και ανθυγιεινά.
Οι φορείς των εργαζομένων καταγγέλλουν την προωθούμενη τροπολογία του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που θα δίνει εξουσιοδότηση στον εκάστοτε Υπουργό να μπορεί με Υπουργική Απόφαση να επανακαθορίζει την ενιαία λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ), κατά την κρίση του ενώ ο Νόμος Ρέππα προέβλεπε την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.
Σύμφωνα με τα συνδικάτα, μία τέτοια εξέλιξη ανατρέπει βασικά και κατοχυρωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα χιλιάδων εργαζομένων.
Εκείνο που απαιτεί η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αλλαγή της πορείας της χώρας. Άλλη κατεύθυνση για την Ελλάδα και αυτό προϋποθέτει αλλαγή του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Παρατηρούμε προσπάθεια αποπροσανατολισμού του κόσμου, με τις συνταγματικές ερμηνείες σχετικά με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, από τα πραγματικά προβλήματα. Από τα κοινωνικά αδιέξοδα, από την αντίδραση την οποία έχει όλος ο ελληνικός λαός στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και συζήτηση επί άλλων θεμάτων τα οποία δεν είναι άμεσης προτεραιότητας.
Ήδη στη Βουλή συζητείται ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών της Κυβέρνησης, το οποίο αναφέρεται σε πολλά ζητήματα τα οποία θίγουν τον κόσμο, θίγουν τους πολίτες. Τα βαρέα και ανθυγιεινά είναι αυτό το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις. Νέες φορολογίες που αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα συνολικό φορολογικό σχέδιο της Κυβέρνησης.
Το μείζον ζήτημα είναι το αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής το οποίο βιώνει ο Έλληνας και το πληρώνει με μεγάλο κόστος.
Οι εργαζόμενοι εξέφραζαν πολλές φορές και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ τη δυσαρέσκειά τους για τις καθυστερήσεις που υπήρχαν στην απονομή των συντάξεων και των άλλων παροχών. Εξέφραζαν την εύλογη αντίθεσή τους για την ταλαιπωρία που υφίσταντο πολλές φορές από τις υπηρεσίες των Ταμείων. Είχαν απόλυτο δίκιο. Παρά τις βελτιώσεις που είχαν γίνει στον τομέα αυτό, μπορούσαμε να κάνουμε πιο αποτελεσματικές τις υπηρεσίες των Ταμείων.
Η ΝΔ έκανε ως αντιπολίτευση σημαία την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη. Έκανε όμως ακριβώς το αντίθετο ως κυβέρνηση. Ο χρόνος καθυστέρησης για την απονομή των συντάξεων από τους 4-6 μήνες (ή 8-10 μήνες για τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης) έχει φθάσει τους 8-10 μήνες (ή 10-15 μήνες για τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης).
Το ΠΑΣΟΚ πάντοτε σεβάστηκε και σέβεται τα κοινωνικά δικαιώματα, τις προσδοκίες των εργαζομένων, το δικαίωμα των νέων γενιών να έχουν ίση μεταχείριση.
Η Ν.Δ. και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση λειτούργησε πάντα και λειτουργεί ευκαιριακά, ανεύθυνα και με την πολιτική της βλάπτει την κοινωνική ασφάλιση και επιδεινώνει τα προβλήματα.

Διαβάστε περισσότερα...

Β.ΤΟΓΙΑΣ:«Έκτακτα μέτρα ενίσχυσης των εισοδηματικά ασθενέστερων στρωμάτων»


Τοποθέτηση για την πρόταση νόμου στη Βουλή

Η Πρόταση Νόμου για «Έκτακτα μέτρα ενίσχυσης των εισοδηματικά ασθενέστερων στρωμάτων» έχει κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ, εδώ και 9 μήνες σχεδόν, στην αρχή της χειμερινής περιόδου που μας πέρασε (στις 6 Οκτωβρίου 2008). Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε η πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων μέτρων, την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης.
Φανταστείτε το κωμικοτραγικό, το «γελοίο» του θέματος για την λειτουργία του ελληνικού κοινοβουλίου να συζητιέται μέσα στον Ιούλιο, σε συνθήκες καύσωνα μια πρόταση σχετικά με την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης που αφορά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο!
Η πρόταση νόμου αποτελεί μια νομοθετική πρωτοβουλία που εξειδικεύει μία από τις θέσεις και τα μέτρα που συνολικά έχει υποβάλει το ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το διάστημα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και την ανακούφιση των ασθενέστερων πολιτών μας. Το πακέτο μέτρων και προτάσεων αποτελούσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής φροντίδας. Περιλάμβανε δε προτάσεις νόμων για την αντιμετώπιση της ανεργίας, την προστασία των δανειοληπτών, το δικαίωμα σε μία δεύτερη ευκαιρία για όσους οφειλέτες έχουν αποδεδειγμένη αδυναμία να αποπληρώσουν τα χρέη τους.
H πρόταση νόμου προβλέπει:
α)Αφορολόγητη οικονομική ενίσχυση (300, 400 και 500 ευρώ, ανάλογα με το νομό κατοικίας των δικαιούχων), ως επίδομα θέρμανσης στους μισθωτούς ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, στους συνταξιούχους που λαμβάνουν ΕΚΑΣ και στους μακροχρόνια άνεργους. Παρέχεται δε, η δυνατότητα καταβολής του επιδόματος για οποιαδήποτε χειμερινή περίοδο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Απασχόλησης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται και το ύψος του επιδόματος.
β) Έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης (από 500 έως 1.300 ευρώ) ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου.
γ) Αύξηση από 7% σε 11% του συντελεστή επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες, του ειδικού καθεστώτος για τα προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής, καθώς και για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 1-1-2008.
Το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση είναι να αποδεχθεί και να υιοθετήσει την Πρόταση Νόμου του ΠΑΣΟΚ για την ανακούφιση των ασθενεστέρων ως ένδειξης μιας μικρής βοήθειας προς εκείνους που οι πολιτικές της τους έχουν οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο.

Διαβάστε περισσότερα...

Πολιτιστική πανσέληνος Αυγούστου στη Χαιρώνεια


Ο Δήμος Χαιρώνειας και η Θ΄ Ε.Π.Κ.Α. σας καλούν την Πέμπτη 6-8-2009 στην εκδήλωση
« ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 »
Συναυλία με τους Δημήτρη Μπάση – Γιώτα Νέγκα
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό όλη την ημέρα και μέχρι το τέλος της συναυλίας.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει :
ώρα 7.30 μ.μ.: Προβολή στο Κέντρο Εικονικής Πραγματικότητας: «Η μάχη της Χαιρώνειας», στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Χαιρώνειας
ώρα 9.00 μ.μ.: Συναυλία με τους καλλιτέχνες Δημήτρη Μπάση – Γιώτα Νέγκα, στον χώρο έναντι του Λέοντα.
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό μουσείο που θα είναι ανοιχτό για το κοινό από ώρα 8.30 π.μ. ως το τέλος της συναυλίας.

Διαβάστε περισσότερα...

Τα μεγαλύτερα ονόματα του Στίβου στη Θήβα


Την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2009, στο δημοτικό στάδιο Θήβας, θα διεξαχθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά, στη μνήμη του αδικοχαμένου αθλητή –προπονητή Χρήστου Βουδούρη ο τελικός του Ελληνικού GRAND-PRIX στίβου
‛‛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ’’
Τον αγώνα διοργανώνει ο Δήμος Θηβαίων σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ
και με τη συμμετοχή των κορυφαίων Ελλήνων πρωταθλητών.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2009

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε καλώδια του ΟΣΕ


Σπείρα τσιγγάνων που διέπραττε κλοπές υλικών και δολιοφθορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ, με κίνδυνο την ασφάλεια κίνησης των τρένων, εξαρθρώθηκε χθες από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Αττικής.
Οι αστυνομικοί, που εδώ και καιρό έστηναν μπλόκα κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών, συνέλαβαν χθες τις νυχτερινές ώρες στα Κιούρκα, στο 36ο χιλιόμετρο της γραμμής Αθηνών - Λαμίας, τρεις άνδρες ηλικίας 36, 24 και 21 ετών και μια 20χρονη, τη στιγμή που προσπαθούσαν να κόψουν καλώδια του εναέριου συστήματος ηλεκτροδότησης των τρένων.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, εδώ και περίπου τρεις μήνες, έκοβαν χάλκινα καλώδια από το σιδηροδρομικό δίκτυο, τα οποία τεμάχιζαν σε τμήματα δύο μέτρων και στη συνέχεια τα φόρτωναν σε ΙΧ φορτηγά και τα πουλούσαν σε παλιατζήδες στον Ασπρόπυργο και τα Ανω Λιόσια.
Οι δράστες διάλεγαν συνήθως δύσβατα σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου Αθηνών - Λαμίας και συγκεκριμένα από το 30ό χιλιόμετρο (περιοχή Αγίου Στεφάνου) έως το 110ο χιλιόμετρο (περιοχή Θηβών).
Οπως δήλωσε σήμερα ο διευθυντής της Ασφάλειας Αττικής Ταξίαρχος Γιάννης Δικόπουλος, η κοπή των καλωδίων έθετε σε μεγάλο κίνδυνο την ασφάλεια των τρένων κατά τη διέλευσή τους, ενώ υπήρχε σοβαρή πιθανότητα εκτροχιασμού με άγνωστες συνέπειες για τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών.

Διαβάστε περισσότερα...

Κλοπές και διαρρήξεις, συλλήψεις για ναρκωτικά!


Έναν ημεδαπό 31 ετών κάτοικο Λιβαδειάς αναζητεί το τμήμα Ασφάλειας καθώς από την προανάκριση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι είχε κλέψει ένα Ι.Χ επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 58χρονου ημεδαπού κάτοικου Λιβαδειάς ενώ αναζητείται και ένας 19χρονος ΡΟΜ κάτοικος του καταυλισμού της Θήβας ο οποίος στις 29 Μαρτίου είχε κλέψει από την Αλίαρτο το Ι.Χ αυτοκίνητο ενός 23χρονου.
Παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη Θήβα άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας ημεδαπής κατοίκου Θηβών. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών
Στο μεταξύ το χρονικό διάστημα από ώρα 01:00 έως ώρα 06:45 Δευτέρας άγνωστοι δράστες, αφού έσπασαν το παράθυρο Ι.Χ επιβατικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας 42χρονου ημεδαπού κάτοικου Αμβούργου Γερμανίας, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του μία φωτογραφική μηχανή.
Κλοπών…. Συνέχεια αφού επίσης το πρωί της Δευτέρα στο Δήλεσι άγνωστοι δράστες μπήκαν από ανασφάλιστο παράθυρο σε σπίτι και άρπαξαν ένα πορτοφόλι που περιείχε διάφορα προσωπικά έγγραφα. Επίσης αφαίρεσαν το κλειδί του Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της παθούσας, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξωθεν της οικίας της και εν συνεχεία τράπηκαν σε φυγή με αυτό προς άγνωστη κατεύθυνση.
Μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας, επίσης στο Δήλεσι, άγνωστοι δράστες εισήλθαν εντός οικίας και αφαίρεσαν μία τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των 650€ και διάφορα άλλα προσωπικά έγγραφα. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σχηματαρίου.
Στο μεταξύ βραδινές ώρες της Τρίτης στη Θήβα από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών συνελήφθη ένας ημεδαπός κάτοικος Θηβών, ηλικίας 24 ετών, αφού στην κατοχή του ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 33,1 γραμμαρίων. Επίσης, σε νομότυπη έρευνα στο σπίτι 24χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 1,5 γραμμαρίων.
Απογευματινές ώρες της 27-07-2009 στη θαλάσσια περιοχή της ΠΛΑΚΑΣ Δηλεσίου Βοιωτίας ανευρέθη αναίσθητος 79χρονος ημεδαπός κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής και εν συνεχεία διεκομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.

Διαβάστε περισσότερα...

Πιάτσα για…ΙΧ στην Πινδάρου!


Μοναδικές λύσεις η Δημοτική Αστυνομία και η ανάπλαση της οδού

Μπροστά στην αδυναμία της αστυνομίας, λόγω έλλειψης προσωπικού και αυξημένων υποχρεώσεων, να ελέγξει τις τροχαίες παραβάσεις εντός της πόλης, ανάσα αναμένεται να δώσει και στη Θήβα η λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας σε λιγότερο από ένα μήνα.
Τα προβλήματα είναι πολλά και χρόνια αφού η κατάσταση στους δρόμους της πόλης, κυρίως στο κέντρο και τις ώρες αιχμής, είναι δραματική τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς. Σοβαρότερη είναι η κατάσταση στην οδό Πινδάρου, στα Ραδιοταξί, καθώς τα προβλήματα οξύνθηκαν τις τελευταίες ημέρες όταν άγνωστοι ξήλωσαν την πινακίδα οριοθέτησης της πιάτσας με αποτέλεσμα να παρκάρουν στο σημείο Ι.Χ και να… διπλοπαρκάρουν τα ταξί.
Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος των Ραδιοταξί Θήβας «Κάδμος» Νίκος Πέππας που ζήτησε την άμεση επέμβαση του Δήμου για την επανατοποθέτηση της πινακίδας και τόνισε ότι η κατάσταση σε καθημερινή βάση είναι απερίγραπτη ζητώντας παράλληλα από όλους τους πολίτες να δείξουν κατανόηση σεβόμενοι τις αποφάσεις της Πολιτείας για την οριοθέτηση της πιάτσας.
«Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με συγκεκριμένα αυτοκίνητα που παρκάρουν στα τελευταία δέκα μέτρα της πιάτσας. Δημιουργείται μποτιλιάρισμα όμως πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα που θα δώσουν ανάσα στο κέντρο. Ζητούμε την κατανόηση όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των καταστημάτων που υπάρχουν απέναντι από το συγκεκριμένο σημείο» είπε ο κ. Πέππας σημειώνοντας μάλιστα ότι είναι η Τρίτη φορά που οι γνωστοί-άγνωστοι ξήλωσαν την πινακίδα!
Ωστόσο όπως είπε ο κ. Νίκος Πέππας καθοριστική λύση στο πρόβλημα αναμένεται να δώσει η ανάπλαση-διαμόρφωση της Πινδάρου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την διαπλάτυνση του δεξιού της καθόδου πεζοδρομίου ώστε να σταματήσουν για πάντα τα διπλοπαρκαρίσματα.
Να σημειώσουμε ότι αύριο Πέμπτη συνεργείο του Δήμου θα τοποθετήσει ξανά την πινακίδα.
Ήταν να γίνει σήμερα αλλά επισκεύαζαν την πόρτα της παιδικής χαράς που ξήλωσε άγνωστος κάφρος μη έχοντας με τι να ασχοληθεί....

Διαβάστε περισσότερα...

Εξορμήσεις ΠΑΜΕ στη Στερεά για βαρέα-ανθυγιεινά


Πρωτοβουλίες και δραστηριότητες ενόψει του συλλαλητηρίου του ΠΑΜΕ στις 30 του Ιούλη αναπτύσσουν οι Γραμματείες του ΠΑΜΕ σε όλη την Ελλάδα.
Έτσι, και οι Γραμματείες ΠΑΜΕ νομών της Στερεάς Ελλάδας προχωρούν σε εξορμήσεις στις πρωτεύουσες των νομών, ενάντια στην κατάργηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών, στις ανατροπές σε βάρος του δημόσιου τομέα της Υγείας και συνολικά ενάντια στην εφαρμογή των αντεργατικών μέτρων της κυβέρνησης.
Οι εξορμήσεις θα γίνουν αύριο Πέμπτη, στις 7 μ.μ. σε Χαλκίδα, Λαμία, Αμφισσα, Λιβαδειά αλλά και σε άλλες πόλεις, όπως Θήβα, Αλιβέρι, Ιστιαία, Κάρυστο και Ιτέα.
Να σημειώσουμε ότι άρχισε την Τρίτη στη Βουλή η συζήτηση «επί της αρχής» του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και την επαίσχυντη τροπολογία για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Το νομοσχέδιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά «η υλοποίηση της ταξικής πολιτικής που εφαρμόζεται και επιδεινώνει τη θέση των πλατιών λαϊκών στρωμάτων στο όνομα της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου», τόνισε ο Βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος εστιάζοντας την κριτική του στην τροπολογία για τα ΒΑΕ, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση «ακολουθεί την παράδοση που θέλει οτιδήποτε αντεργατικό να έρχεται στα θερινά τμήματα» τονίζοντας πως η ρύθμιση «οδηγεί στη λαιμητόμο τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με τον αποχαρακτηρισμό και την κατάργησή τους».
Ο βουλευτής του ΚΚΕ αναφέρθηκε στις συνθήκες που οδήγησαν στην τροπολογία για τα ΒΑΕ αναδεικνύοντας τη «συνέχεια» των πολιτικών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που έχουν στόχο τον περιορισμό και την κατάργησή της. Θύμισε ότι η πρώτη απόπειρα ήταν το 1990 και εμποδίστηκε από τις αντιδράσεις των εργαζομένων. Στη συνέχεια το «1997 ο ειδικός σύμβουλος του κ. Σημίτη, κ. Σπράος, έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση που ζητούσε την κατάργηση των ΒΑΕ» και «το 2002 έχουμε το νόμο Ρέππα που ζήτησε τον επανακαθορισμό των ΒΑΕ», ενώ το σχετικό νομοσχέδιο «προέβλεπε τη συγκρότηση επιτροπής».
Για «ξαφνική ρύθμιση» για τα ΒΑΕ μίλησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αννα Φιλίνη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί πως δε θα περιέχεται τέτοια ρύθμιση στο νομοσχέδιο, μιλώντας για «αντιδημοκρατική διαδικασία».

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Εκδηλώσεις Δήμου ΘεσπιέωνΑπο το vagia-gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ερώτηση Βρεττού για το ενδεχόμενο κλείσιμο των σχολείων


Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας με θέμα την έγκαιρη προετοιμασία για το ενδεχόμενο κλεισίματος σχολείων κατέθεσε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ντίνος Βρεττός.
Ο κ. Βρεττός στην ερώτηση του αναφέρει:
"Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβριου θα κριθεί από το Υπουργείο Παιδείας αν θα λειτουργήσουν κανονικά ή μη τα σχολεία, σύμφωνα με δημοσιεύματα . Είναι λογικό και συνετό η απόφαση να εξαρτηθεί από την εξέλιξη του επονομαζόμενου “ιού των χοίρων”. Όμως, είναι σημαντική η ολιγωρία του Υπουργείου Παιδείας στην αναγκαία προετοιμασία που απαιτείται αν τελικά η απόφαση ληφθεί για κλείσιμο των σχολείων για παρατεταμένη περίοδο.
Στην καλύτερη περίπτωση το εμβόλιο κατά του ιού θα παραχθεί στα τέλη Σεπτέμβρη και μέχρι να παραχθούν ικανές ποσότητες για να εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες των νέων και των μεγάλης ηλικίας ατόμων θα χρειαστούν μερικές βδομάδες. Αντιμετωπίζουμε μια παρατεταμένη περίοδο μη λειτουργίας των σχολείων. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξει τώρα προετοιμασία για τις μεθόδους και τον τρόπο που θα διεξαχθούν τα μαθήματα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι άλλες χώρες της Ευρώπης ετοιμάζονται εντατικά για αυτό το ενδεχόμενο.
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Έχετε προετοιμαστεί για τη μορφή της διεξαγωγής των μαθημάτων, αν η απόφασή σας είναι να κλείσουν τα σχολεία για μια περίοδο κάποιων εβδομάδων;
2. Αν δεν έχετε προετοιμαστεί, πότε σκέπτεστε να προετοιμαστείτε;"

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση Εμπορικού Συλλόγου ΘήβαςΟ πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Θηβών ενημερώνουν ότι στις 20/7/09 στο παράρτημα της Ε.Β.Ε. στη Θήβα Δίρκης 20 πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Ομόρων Νομών & Νήσων Αιγαίου υπό την Προεδρία του κ. Δημήτρη Αρμενάκη ως πρόεδρου της Ομοσπονδίας.
Στο συμβούλιο μετείχαν εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Θηβών ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε. κ. Π. Αγνιάδης ο επίτιμος Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θηβών κ. Α. Γιαννόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος κ. Ε. Μαυράκης, ο τ. Αντιπρόεδρος Κ. Γκέλης αλλά και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ε. Μαμμής.
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον Εμπορικό κόσμο όπως το παραεμπόριο, τα πολυκαταστήματα, οι εκπτώσεις – προσφορές, οι μετανάστες αλλά και ζητήματα που αφορούν τον Ο.Α.Ε.Ε.
Η Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Θηβών ευχαριστεί όσους παραβρέθηκαν και με τις τοποθετήσεις τους βοήθησαν στην προσπάθεια που γίνεται για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα...

Α.Ο. ΘΗΒΑ: Πήρε και τον Νάτση απο την ΠάροΕνίσχυσης συνέχεια για τον Α.Ο. ΘΗΒΑ που απέκτησε τον 19χρόνο αμυντικό Μιχάλη Νάτση που αγωνιζόταν την περσινή περίοδο στον ΝΗΡΕΑ ΠΑΡΟΥ.
Είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που αποκτά η ομάδα της Θήβας από το νησί της Πάρου.
Ευχαριστημένοι από την απόδοση της ομάδας στο φιλικό με τον Λεβαδειακό, που έφερε όμως ένα σοβαρό τραυματισμό του Βίκτωρα Μπατσούλη που θα μείνει 15 μέρες εκτός προπονήσεων.
Την Κυριακή 2 Αυγούστου η ομάδα του Γιώργου Λάμπρου θα δώσει δεύτερο φιλικό στην Χαλκίδα με τον τοπικό Ολυμπιακό και την Τετάρτη 5 Αυγούστου η αποστολή αναχωρεί για τα Χάνια Πηλίου για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Διαβάστε περισσότερα...

Μικρή καθυστέρηση στην κατασκευή του διυλιστηρίου


Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου η υδροδότηση της Θήβας

Στο τελικό στάδιο εργασιών βρίσκεται το διυλιστήριο της ΔΕΥΑΘ ώστε η πόλη της Θήβας να τροφοδοτείται πλέον με καθαρό νερό από τον Μόρνο.
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Σταμάτης Χαλβατζής αναγνώρισε ωστόσο ότι παρατηρείται μικρή –όπως είπε- καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου και αυτό γιατί οι διαδικασίες κατασκευής έγιναν πολύ προσεκτικά, από διαφορετικά τεχνικά συνεργεία αλλά και κάτω από την συνεχή επίβλεψη της ΔΕΥΑΘ ώστε το αποτέλεσμα να είναι άκρως ικανοποιητικό!
Σε συνέντευξη του στα ΜΜΕ ο κ. Χαλβατζής έκανε γνωστό ότι η δοκιμαστική λειτουργία του διυλιστηρίου θα ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου ενώ το πρώτο δεκαήμερο του ίδιου μήνα η πόλη θα υδροδοτείται σε ποσοστό 100% από το κανάλι του Μόρνου.
«Τον επόμενο μήνα θα τελειώσει ένα πρόβλημα που απασχόλησε τους Θηβαίους πολίτες» είπε ο κ. Χαλβατζής και ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ της ΔΕΥΑΘ, τους εργαζόμενους και τον Δήμαρχο Νίκο Σβίγγο που στήριξαν την όλη προσπάθεια.

Διαβάστε εδώ το Δελτίο τύπου της ΔΕΥΑΘ
Διαβάστε περισσότερα...

Η Μαίρη Λίντα στη Θήβα


Την Πέμπτη 30 Ιουνίου, 9.30 το βράδυ, στην Κεντρική Πλατεία της Θήβας θα τραγουδήσει η ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ πλαισιωμένη από εκλεκτό επιτελείο μουσικών.
Μετά το τέλος του προγράμματος θα τιμηθεί με ειδική πλακέτα από τον Δήμαρχο Θηβαίων κ. Νίκο Σβίγγο για την πολύχρονη προσφορά της στον καλλιτεχνικό χώρο.
Να ‘μαστε όλοι εκεί.

Διαβάστε περισσότερα...

Εκδηλώσεις συλλόγου Γυναικών ΔομβραίναςΟ Σύλλογος Γυναικών Δομβραίνας σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 31/01/09 έως και 02/08/09 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δομβραίνας
Παρασκευή 31 Ιουλίου , ώρα 19:30.
Λαογραφική Έκθεση
Σάββατο 1 Αυγούστου, ώρα 22:00
Μουσικοχορευτική βραδιά με τους «ΕΝ ΠΛΩ» φιλική συμμετοχή: Κώστας Ράπτης: κλαρίνο
Κυριακή: 2 Αυγούστου, ώρα 20:30
Κουκλοθέατρο
Διοργάνωση: Σύλλογος Γυναικών Δομβραίνας
Συνδιοργάνωση: Ν.Α Βοιωτίας – Δήμος Θίσβης

Διαβάστε περισσότερα...

Εικαστική έκθεση στο ΝεοχώριΟ σύλλογος γυναικών Νεοχωρίου "οι Εννέα Μούσες" καλεί όλους τους εικαστικούς καλλιτέχνες του Νομού Βοιωτίας να λάβουν μέρος στην 5η εικαστική έκθεση Βοιωτών καλλιτεχνών "Σμαράγδα Γρηά-Πικάση" στο Νεοχώρι Θεσπιών απο τις 14 έως και τις 21 Αυγούστου.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα
6977301041 κα Τσουρέλη και 6982227536 κα Πικάση (apikasi@gmail.com)

Διαβάστε περισσότερα...

Τρεις μνηστήρες για την ΛΑΡΚΟ


Τελευταία ευκαιρία για την πολύπαθη Λάρκο αποτελεί το εγχείρημα της κυβέρνησης για ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή. Ο οποίος καλείται να αναλάβει τα ηνία της ιστορικής βιομηχανίας και να τη βγάλει από το αδιέξοδο στο οποίο την οδήγησε σωρεία λαθών και παραλείψεων του παρελθόντος.
Οι διαδικασίες εξπρές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο, ενώ ήδη η αγορά θεωρεί ότι προκειμένου να μετουσιωθεί σε πράξη το κατ’ αρχάς ενδιαφέρον των επενδυτών, θα πρέπει να επιλυθούν δύο σοβαρές εκκρεμότητες: η τιμολόγηση του ρεύματος και η οριστική επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.
Ήδη από την πλευρά της κυβέρνησης έχουν ξεκινήσει διερευνητικές επαφές και εντός των ημερών αναμένεται να βγει στον αέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Παρά τα προβλήματα αλλά και τις αμαρτωλές ιστορίες του παρελθόντος, η Λάρκο δεν φαίνεται να αφήνει ασυγκίνητους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μεταλλοβιομηχανίας.
Επισήμως ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από τον Όμιλο Μυτιληναίου, ενώ τουλάχιστον δύο ξένες μεταλλευτικές εταιρείες φέρεται να έχουν βολιδοσκοπήσει την κυβέρνηση. Πρόκειται για την ελβετική Glencore και την καζαχική εταιρεία με έδρα το Άμστερνταμ Cunico. Η τελευταία φέρεται να επιθυμεί την είσοδο στη Λάρκο μέσω της σκοπιανής θυγατρικής της FENI Industrija.
Άλλωστε η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων παραγωγών σιδηρονικελίου στον κόσμο, ενώ στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται οι μεγαλύτερες βιομηχανίες ανοξείδωτου χάλυβα όπως οι Thyssen-Krupp, Outokumpu, Acerinox και British Steel.

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

Θάνατος 85χρονου, ναρκωτικά, κλοπές!


• Βραδινές ώρες της 24-07-2009 στη Λιβαδειά Βοιωτίας από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών συνελήφθη ένας ημεδαπός κάτοικος Διστόμου, ηλικίας 27 ετών, διότι στην κατοχή του ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες περιέχουσες ποσότητα ηρωίνης συνολικού μικτού βάρους 1,4 γραμμαρίων. Δράστης με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε αρμοδίως.
• Απογευματινές ώρες της 24-07-2009 στη χ/θ 90 της Ν.Ε.Ο.Α-Λ από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών συνελήφθη ένας ημεδαπός κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, ηλικίας 25 ετών, διότι στην κατοχή του ανευρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία περιέχουσα ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων. Δράστης με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε αρμοδίως.
• Απογευματινές ώρες της 24-07-2009 στη χ/θ 90 της Ν.Ε.Ο.Α-Λ από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών συνελήφθη ένας ημεδαπός κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, ηλικίας 26 ετών, διότι στην κατοχή του ανευρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 3,9 γραμμαρίων. Δράστης με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε αρμοδίως.
• Πρώτες πρωινές ώρες της 26-07-2009 στο Χ/Σ 95,000 της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης, άγνωστοι δράστες έκοψαν 450 μέτρα εναέριου καλώδιο ηλεκτροκίνησης των συρμών με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας αυτών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από ώρα 05:00 έως ώρα 07:00 της ιδίας ημέρας. Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σχηματαρίου.
• Μεσημβρινές ώρες της 25-07-2009 έξωθεν καταστήματος SUPER MARKET στη Λιβαδειά Βοιωτίας, μία ημεδαπή γυναίκα ROM αφαίρεσε από 72χρονο ημεδαπό κάτοικο Λιβαδειάς το χρηματικό ποσό των 1.900€ και εν συνεχεία τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση με Ι.Χ επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο την ανέμενε έτερος συνεργός της. Δράστες αναζητούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Λιβαδειάς το οποίο επιλήφθηκε της προανακρίσεως.
• Βραδινές ώρες της 25-07-2009 στα Βασιλικά Βοιωτίας, άγνωστοι δράστες εισήλθαν εντός οικίας που διαμένει 23χρονος ημεδαπός υπήκοος Ρουμανίας και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 2.300€ σε διάφορα χαρτονομίσματα. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Λιβαδειάς.
• Πρωινές ώρες της 26-07-2009 στη χ/θ 5 της Επαρχιακής Οδού Θηβών –Μουρικίου ανευρέθηκε αναίσθητος εντός του Ι.Χ επιβατικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του ένας 85χρονος ημεδαπός κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την διενεργηθείσα προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Θηβών δεν προκύπτουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας.
• Βραδινές ώρες της 25-07-2009 στα Βάγια Βοιωτίας, άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν από Ι.Χ επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 30χρονου ημεδαπού ένα στερεοφωνικό χρηματικής αξίας 700€. Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βαγίων.

Διαβάστε περισσότερα...

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών και σήμερα


Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών και σήμερα Δευτέρα σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για περιοχές της Νομαρχίας Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος, Λακωνίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, καθώς και για την Περιφέρεια Κρήτης.
Τα παραπάνω προκύπτουν από τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γ.Γ.Π.Π., η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε τις κρατικές υπηρεσίες καθώς και τους Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα όποιες πυρκαγιές εκδηλωθούν.
Με βάση τα προβλεπόμενα, παρακαλούνται οι πολίτες να αποφύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες καθώς και ρίψη αναμμένων τσιγάρων.
Παράλληλα η ΓΓΠΠ εφιστά την προσοχή των πολιτών και προτείνει να λάβουν υπόψη τους τις υψηλές θερμοκρασίες καθώς και τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, που διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ http://www.civilprotection.gr/ και επιπλέον διανέμονται στις Νομαρχίες και Περιφέρειες ανά την Επικράτεια, ακολουθώντας τις οδηγίες των κρατικών και τοπικών αρχών.
Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή των πολιτών στην αυστηρή τήρηση της απόφασης των οικείων Νομαρχιακών αρχών για την απαγόρευση της κυκλοφορίας ,σε δάση και ευαίσθητες περιοχές.

Διαβάστε περισσότερα...

Στόχοι και φιλοδοξίες του Άρη Θήβας


Με όνειρα και φιλοδοξίες για τη νέα χρονιά ξεκινά σε λίγες ημέρες η προετοιμασία του Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ με νέους ανθρώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο του έχουν όρεξη για δουλειά και προσφορά στο Μπάσκετ μαζί με τους προπονητές γυμναστές και όλους τους ανθρώπους που θα συμμετέχουν σε όλα τα τμήματα θα προσπαθήσουν να φέρουν νέα πνοή στα πρωταθλήματα Μπάσκετ της Κεντρικής Ελλάδας.
Η Νέα Διοίκηση του Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ θα παραθέσει την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9.00 το βράδυ στο κέντρο ΤΖΑΚΙ συνέντευξη τύπου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τους στόχους και την πορεία της Νέας Χρονιάς.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Δημήτρης Παπαδάκης Επιχειρηματίας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Νίκος Σβίγγος Δήμαρχος Θήβας, Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Δεσάρτης Επιχειρηματίας
Γεν. Γραμματέας: Εμμανουήλ Σκουμπουρδής Δ/ντης Καρδ. Κλινικής Γ.Ν.Θ.
Ταμίας: Σωτήριος Γερμανός Τραπ. Υπάλληλος – Προπονητής
Γενικός Αρχηγός: Μιχαήλ Θεοδώρου Υπ.Δ.Ε.Η.
Ανδρικό τμήμα: Λάμπρος Κούτσικος Γυμνασιάρχης 2ου Γ.Θ.
Γυναικείο τμήμα: Λουκία Δρόσου Δημ. Υπάλληλος
Μέλη: Νικόλαος Κουμπές Δημοτ. Υπάλληλος, Όλγα Θεοδώρου Ιδ. Υπάλληλος
Επισκεφθείτε και την σελίδα του Άρη http://www.aristhivas.gr/ για περισσότερες πληροφορίες.

Διαβάστε περισσότερα...

Α.Ο. ΘΗΒΑ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-1. ΑΡΙΣΤΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΣΤ


Με επιτυχία στέφθηκε το πρώτο φιλικό τεστ της ομάδας του Γιώργου Λάμπρου απέναντι στον Λεβαδειακό της SUPER LEUGUE στο Δημοτικό Στάδιο Θήβας.
Το μοναδικό γκολ της συνάντησης πέτυχε για τον Λεβαδειακό ο Μπάρκογλου στο 28΄ με εύστοχο χτύπημα πέναλντυ έπειτα από ανατροπή του Γκόλτου από τον Μπατσούλη.
Μοναδική ευκαιρία για να ισοφαρίσει έχασε η ομάδα της Θήβας στο 73΄ όταν το δυτικό σουτ του Καλλέργη έφυγε ελάχιστα άουτ.
Πολύ καλό παιχνίδι από τον τερματοφύλακα της Θήβας Χαράλαμπο Γερογιάννη που έκανε μοναδικές αποκρούσεις τον ακολούθησαν σε απόδοση Σωτήρης Παναούλης και Μάριος Σέγκος.
Επόμενο φιλικό για την ομάδα του Γιώργου Λάμπρου την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου στην Χαλκίδα με τον τοπικό Ολυμπιακό. Στις 5 Αυγούστου η ομάδα αναχωρεί για τα Χάνια Πηλίου για το βασικό στάδιο προετοιμασία.
Επιμέλεια Σύλλας Παύλου

Διαβάστε περισσότερα...

Το Ν.Σ Βοιωτίας καταγγέλλει την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟTo Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α. Βοιωτίας, κατά την συνεδρίαση του στις 20-7-2009, εξέδωσε το ακόλουθο, ψήφισμα:
Από την Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, δρομολογήθηκε η πλήρης ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ, μίας επιχείρησης στρατηγικής σημασίας αφού αποφασίσθηκε να πουληθούν οι μετοχές της ΛΑΡΚΟ κυριότητας του ελληνικού δημοσίου.
Με την συγκεκριμένη απαξιωτική πρακτική ιδιωτικοποίησης της ΛΑΡΚΟ, ευτελίζεται η περιουσιακή της αξία και πλήττεται η βιομηχανική, εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής, αλλά ολόκληρης της χώρας.
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Βοιωτίας καταγγέλλει και αποδοκιμάζει την αναιτιολόγητη και χωρίς προγραμματισμό απόφαση για την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ, διότι θα θιγούν τα εργασιακά δικαιώματα, θα επηρεασθεί η οικονομία της περιοχής, θα αυξηθεί η ανεργία στο Νομό μας και εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του και την συμπαράσταση στο αγώνα των εργαζομένων
Απαιτεί από την ελληνική Κυβέρνηση να κατοχυρώσει και να εξασφαλίσει:
Τον Δημόσιο χαρακτήρα της ΛΑΡΚΟ
Τον κοινωνικό έλεγχο της επιχείρησης
Την διατήρηση των θέσεων εργασίας και την διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων
Να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης και την εγκατάσταση απαραίτητης νέας τεχνολογίας προκειμένου να:
-λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην αγορά
-να μετατραπεί σε βιώσιμη και κερδοφόρα επιχείρηση η οποία δεν θα λειτουργεί εις βάρος των φορολογούμενων πολιτών
-η λειτουργία της να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα...

Φωτιά στα μπατζάκια μας....!


Πόσους τίτλους άραγε θα μπορούσα να βάλω για την 2η καταστροφική πυρκαγιά στο δάσος του Μοσχοποδίου;
Και πόσους ακόμη για την αδιαφορία όχι μόνο των υπευθύνων αλλά και όλων εμάς που την βρίσκουμε όταν μας αποκαλούν….υπεύθυνους πολίτες;
Σίγουρα πάρα πολλούς. Όμως όποιον και να βάλω η σημασία είναι μια. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!
Καήκαμε και φέτος και ακόμη δεν καταλάβαμε ότι σε πολύ λίγα χρόνια, αν συνεχίσουμε έτσι, το μόνο πράσινο που θα βλέπουμε θα είναι αυτό που έχουμε στις γλάστρες των σπιτιών μας και τους κήπους.
Το περσινό πάθημα δυστυχώς φίλοι μου δεν μας έγινε μάθημα και έτσι για μια ακόμη φορά «απολαύσαμε» από τους καναπέδες μας τις εικόνες που μετέδιδαν τα κανάλια με την φωτιά που έκαψε ένα μεγάλο μέρος του δάσους που για να ξαναγίνει όπως ήταν θα χρειαστούν πολλά χρόνια και είναι σίγουρο (λόγω ηλικίας) ότι κάποιοι δεν θα προλάβουμε να το δούμε αναστημένο!.
Η πρώτη πυρκαγιά του Μοσχοποδίου έφερε κροκοδείλια δάκρυα αλλά και υποσχέσεις όχι μόνο για άμεση αποκατάσταση των καμένων αλλά και για την λήψη μιας σειράς μέτρων και παρεμβάσεων που θα φύλαγαν στο εξής το Μοσχοπόδι από το κακό…μάτι.
Πρώτος στην κατηγορία ο Ευάγγελος Μπασιάκος που αν και είχε υποσχεθεί τότε που ήταν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αρκετές χιλιάδες ευρώ για την τοποθέτηση υδατοδεξαμενών και υπογείων σωληνώσεων σε όλο το δάσος ώστε να αντιμετωπιστεί νέα πυρκαγιά δεν έγινε τίποτα.
Και αυτό δεν το λέμε εμείς αλλά το γεγονός ότι όλα όσα υποσχέθηκε σαν Υπουργός τα ξέχασε όταν άφησε το Υπουργείο.
Επόμενη ιστορία η ΤΕΡΑ που πήρε το παραδάκι ζεστό ζεστό (σαν να ήταν από τα αποκαϊδια του Μοσχοποδίου) έταξε μελέτες και αποκατάσταση αλλά δυστυχώς την κυρία ΤΕΡΑ την πρόλαβε και δεύτερη πυρκαγιά!
Άραγε τι περιμένουν όλοι αυτοί;;;
Να καεί και το τελευταίο χορταράκι για να κουνηθούν από τις καρέκλες τους;
Ποια είναι όμως και η δική μας παρέμβαση που έχουμε μάθει να τα έχουμε όλα έτοιμα;
Περιμένουμε μήπως να μας κάψουν και εμάς για να ξυπνήσουμε;
Η καταστολή των πυρκαγιών δεν είναι λύση! Λύση σε όλους τους τομεία είναι η πρόληψη!
Έχουμε προληπτικούς μηχανισμούς στη Θήβα;
Αστεία πράγματα, θα πει κάποιος.
Άρα δυο τινά θα συμβούν.
Ή θα εξακολουθούμε να κοιμόμαστε βαθιά ή θα ξυπνήσουμε έστω και τώρα και θα προσφέρουμε και εμείς αυτό που κάνουν σχεδόν παντού!
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙΟΥ!
Το Θήβα press είχε βάλει ξανά την ιδέα στο παρελθόν όμως δεν είχε βρει ανταπόκριση.
Ελπίζουμε αυτή τη φορά τα πράγματα να είναι καλύτερα. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται να ξεκινήσουμε όλοι ΜΑΖΙ την ομάδα, στείλτε ένα email thiva-press@mail.gr ώστε να κανονίσουμε και τα υπόλοιπα!

Διαβάστε περισσότερα...

Παρουσίαση των Νέων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Νομαρχίας Βοιωτίας


Σήμερα στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, διοργανώνει εκδήλωση για την παρουσίαση των Νέων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Νομαρχίας Βοιωτίας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, στη Λιβαδειά (Έρκυνας 9), τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 7.00 μ.μ.
Θα παρουσιαστούν η νέα Φωνητική και Διαδικτυακή Πύλη της Νομαρχίας, οι βασικές τους λειτουργίες και τα πλεονεκτήματα, καθώς και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από αυτές όλοι οι συναλλασσόμενοι με τη Νομαρχία (φορείς, πολίτες, επιχειρήσεις, οργανισμοί).
Οι Νέες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Νομαρχίας, αποτελούν ένα σύγχρονο εργαλείο που εξασφαλίζει ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση, εξοικονόμηση χρόνου και πόρων για όλους, παραγωγικότερη Δημόσια Διοίκηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Καλούνται όλοι, πολίτες, φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμοί, να συμμετέχουν.

Διαβάστε περισσότερα...

Συνάντηση με αιτήματα στον Υπουργό ΔικαιοσύνηςΜε τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Αντώνη Σουρδίνο, συναντήθηκε η Σωτηρία Μανάρα-Μαυράκη, Δικηγόρος, Νομαρχιακή Σύμβουλος και Πολιτευτής Βοιωτίας.
Τα θέματα που απασχόλησαν την συνάντηση είχαν να κάνουν με την στελέχωση των δικαστηρίων ενώ η κ. Μανάρα-Μαυράκη ζήτησε την δημιουργία μεταβατικής έδρας Διοικητικού Εφετείου και μεταβατική έδρα πολιτικού Εφετείου στο Πρωτοδικείο της Θήβας.
Συγκεκριμένα η κα Μανάρα ζήτησε:
1. Να υλοποιηθεί άμεσα η προκήρυξη με την οποία θα τοποθετηθούν 5 υπάλληλοι στο πρωτοδικείο της Θήβας.
2. Να καλυφτούν άμεσα τα κενά του Πταισματοδικείου και του Ειρηνοδικείου Θηβών, τα οποία δυσλειτουργούν λόγω έλλειψης Υπαλλήλων.
3. Να διοριστεί ένας ακόμη Ειρηνοδίκης για το Ειρηνοδικείο Θηβών.
4. Να διοριστεί επιμελήτρια ανηλίκων άμεσα, δεδομένου ότι λειτουργεί και πάλι η Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων με πρωτοβουλία της κυρίας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Θηβών.
5. Να δημιουργηθεί μία ακόμη θέση Πρωτοδικών Θηβών λόγω του φόρτου των κακουργημάτων, του Μικτού Ορκωτού Κακουργιοδικείου Θηβών.
6. Να επισπευτεί η συντήρηση του Δικαστικού Μεγάρου Θήβας και επίσης να επισπευτεί άμεσα, το κλείσιμο του αίθριου του Δικαστικού Μεγάρου, λόγω των προβλημάτων που Δημιουργεί η Ύπαρξη των πουλιών.
7. Να δημιουργηθεί μεταβατική έδρα διοικητικού εφετείου και μεταβατική έδρα πολιτικού εφετείου στο πρωτοδικείο Θηβών.
Ο Διευθυντής κ. Σουρδίνος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα που του τέθηκαν και υποσχέθηκε ότι σύντομα Υπουργός κ Δένδιας θα τα μελετήσει και θα μεριμνήσει για την Υλοποίηση τους.

Διαβάστε περισσότερα...

REAL NEWS: "Υποψήφια ξανά η Άρια Αγάτσα"Η έγκριτη εφημερίδα του Νίκου Χατζηνικολάου "Real News" είχε αφιέρωμα στα νέα πρόσωπα της πολιτικής αναφέροντας πώς η Αρια Αγάτσα θα είναι πάλι υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο Νομό Βοιωτίας.
Η εφημερίδα χαρακτηριστικά αναφέρει"Στη Βοιωτία δεν το βάζει κάτω η δημοσιογράφος Αρια Αγάτσα και θα είναι και πάλι υποψήφια παρόλο που οι κακές γλώσσες έλεγαν ότι ο θείος της,πρώην Υπουργός Αλέκος Ακριβάκης ,δεν τη στήριξε".

Διαβάστε περισσότερα...